ABLV Bank pašlikvidācija

Pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) izplatītā paziņojuma Finanšu un kapitāla un tirgus komisijas (turpmāk — FKTK) padome 2018. gada 23. februārī pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamību ABLV Bank, AS (turpmāk — Sabiedrība). Klientu un kreditoru interešu maksimālai aizsardzībai 2018. gada 26. februārī ABLV Bank, AS akcionāri ārkārtas sapulcē bija spiesti pieņemt lēmumu par bankas pašlikvidāciju, kuru FKTK ar 2018. gada 12. jūnija lēmumu oficiāli apstiprināja. Ar Sabiedrības pašlikvidāciju tika uzsākts ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā līdz šim nebijis pašlikvidācijas process.

Pašlikvidācijas mērķis ir apmierināt Sabiedrības kreditoru prasījumus pilnā apmērā, ja vien tam nebūs likumisku šķēršļu. Sabiedrības aktīvi pārsniedz tās saistību apmēru, kas bija būtiskākais regulatoru (Eiropas Centrālās bankas un FKTK) priekšnoteikums pašlikvidācijas procesa apstiprināšanai. Sabiedrības aktīvu apjoms šobrīd ir aptuveni 2,35 miljardi EUR.

Līdz ar pašlikvidācijas apstiprināšanu darbu kā lēmējinstitūcija uzsāka Sabiedrības Likvidācijas komiteja, kurā šobrīd darbojas četri FKTK apstiprināti likvidatori. Viens no likvidatoriem ir ar atbilstošu pieredzi un zināšanām finanšu darījumu un uzņēmumu restrukturizācijas jomā - Andris Kovaļčuks. Vēl trīs likvidatori ar pieredzi un zināšanām juridiskajā jomā – zvērinātas advokātes Lauma Bērziņa un Vineta Čukste-Jurjeva, kā arī advokāta palīgs Armands Smans.

Likvidējamās ABLV Bank, AS vispārējie likvidācijas noteikumi pdf, 401 Kb