ABLV Bank pašlikvidācija

Pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) izplatītā paziņojuma Finanšu un kapitāla un tirgus komisijas (no 01.01.2023. – Latvijas Banka, turpmāk - LB) padome 2018. gada 23. februārī pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamību ABLV Bank, AS (turpmāk — Sabiedrība). Klientu un kreditoru interešu maksimālai aizsardzībai 2018. gada 26. februārī ABLV Bank, AS akcionāri ārkārtas sapulcē bija spiesti pieņemt lēmumu par bankas pašlikvidāciju, kuru LB ar 2018. gada 12. jūnija lēmumu oficiāli apstiprināja. Ar Sabiedrības pašlikvidāciju tika uzsākts ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā līdz šim nebijis pašlikvidācijas process.

Pašlikvidācijas mērķis ir apmierināt Sabiedrības kreditoru prasījumus pilnā apmērā, ja vien tam nebūs likumisku šķēršļu. Sabiedrības aktīvi pārsniedz tās saistību apmēru, kas bija būtiskākais regulatoru (Eiropas Centrālās bankas un LB) priekšnoteikums pašlikvidācijas procesa apstiprināšanai. 

Līdz ar pašlikvidācijas apstiprināšanu darbu kā lēmējinstitūcija uzsāka Sabiedrības Likvidācijas komiteja, kurā šobrīd darbojas divi LB apstiprināti likvidatori. Likvidatori ir zvērināti advokāti Jānis Rozebergs un Armands Smans.

Likvidējamās ABLV Bank, AS vispārējie likvidācijas noteikumi pdf, 441 Kb