ABLV Bank pašlikvidācija

 • Kreditoru pieprasījumu pieņemšana sākās 2018. gada 18. jūnijā un līdz 2018. gada 18. septembrim pieteikti 98% no kreditoru prasījumiem.

 • Kreditori savus prasījumus var iesniegt arī pēc 18. septembra. Vienīgi šāds kreditors kvalificēsies citai (vēlākai) kreditoru prasījumu izmaksu kārtai, kā to paredz likums.

 • Pēc visu kreditoru pieteikumu pieņemšanas, ne mazāk kā trīs mēnešus notiks to pārbaude, lai izveidotu kreditoru sarakstus.
 • Izmaksas noguldītājiem ar atlikumu virs 100 000 eiro uz 23.februāri sākās 2019. gada oktobrī, sākot ar otrās kārtas kreditoriem.
 • Noguldījumiem līdz 100 000 eiro izmaksa jau ir nodrošināta. Pakalpojumu no marta sākuma sniedz banka “Citadele”.
 • Kreditoru izmaksu kārtas/secību regulē likumdošana: kārtība.
 • Kreditoru naudas izmaksa tiks rūpīgi izvērtēta, tai skaitā no auditorfirmas puses un FKTK.

Ar Finanšu kapitāla un tirgus komisijas (FKTK) pieņemto lēmumu ir oficiāli apstiprināts līdz šim lielākais kredītiestādes likvidācijas process Latvijā. Tā laikā jālikvidē banka, kuras aktīvu apjoms šobrīd ir ap 2,4 miljardi eiro.

Līdz ar pašlikvidācijas apstiprināšanu darbu kā lēmējinstitūcija uzsāka Sabiedrības Likvidācijas komiteja, kurā šobrīd darbojas pieci FKTK apstiprināti likvidatori. Viens no likvidatoriem ir ar atbilstošu pieredzi un zināšanām finanšu darījumu un uzņēmumu restrukturizācijas jomā - Andris Kovaļčuks. Vēl četri likvidatori ar pieredzi un zināšanām juridiskajā jomā – zvērināti advokāti Lauma Bērziņa, Ringolds Balodis un Vineta Čukste-Jurjeva, kā arī advokāta palīgs Armands Smans. Likvidācijas procesa atbalstam ir pieaicināti neatkarīgi eksperti un starptautiskā auditorkompānija EY, kuras sastāvā darbojas speciālisti no piecām valstīm.

Jau ziņots, ka bankas akcionārus lēmumu par pašlikvidāciju piespieda pieņemt Eiropas Centrālās bankas (ECB) un Vienotā noregulējuma valdes (VNV) 23.februārī pieņemtie lēmumi. ECB 23.februārī nolēma, ka ABLV un tās meitas banka Luksemburgā ir vai, iespējams, nonāks finanšu grūtībās (failing or likely to fail), tāpēc bankas jālikvidē atbilstoši vietējai likumdošanai. Ņemot vērā līdz šim Latvijā notikušos piespiedu likvidācijas procesus, bankas akcionāri nolēma īstenot pašlikvidācijas procesu.

Par likvidācijas procesu

Pašlikvidācijas procesa mērķis ir apmierināt visu bankas kreditoru prasības un intereses 100% apmērā. Tā laikā tiks īstenoti dažādi pasākumi, nodrošinot, ka ABLV pilnā apmērā izpilda saistības pret visiem kreditoriem.

ABLV banka paredz, ka līdz 2021.gada beigām būs izmaksāti jau ap 95% no visa noguldījumu apmēra; tai skaitā jau pārskaitītie līdzekļi likumā paredzētās garantētās atlīdzības segšanai. Atlikušo noguldījumu apmēru, kā arī citus kreditoru prasījumus, tai skaitā par obligācijām un pakārtotajām prasībām, plānots izmaksāt turpmākās likvidācijas gaitā. Kopumā paredzams, ka likvidācijas process varētu ilgt aptuveni 5 gadus.

Ņemot vērā kreditoru skaitu, pēc pieteikumu termiņa beigām būs nepieciešami aptuveni trīs mēneši, lai pieteikumus izskatītu, akceptētu un izveidotu kreditoru sarakstu. Pēc kreditoru saraksta izveides turpināsies kreditoru naudas izmaksa, sākot ar tā dēvētās otrās kārtas kreditoriem. Pirmās kārtas kreditoru prasības - par noguldījuma apmēru līdz 100 000 eiro naudas izmaksa jau ir nodrošināta no marta sākuma, izmaksājot to caur Noguldītāju garantiju fondu.

ABLV grupa

 • ABLV grupā līdz februāra notikumiem strādāja vairāk nekā 900 darbinieku. Desmit gadu laikā banka nodokļos Latvijas budžetā iemaksāja vairāk nekā 145 miljonus eiro. ABLV bija trešā lielākā banka Latvijā un tā bija lielākā privātā banka ar Latvijas kapitālu. Pēdējo gadu laikā banka arvien vairāk fokusējās uz vietējo tirgu, tai skaitā investīciju projektiem, pensiju kapitāla pārvaldīšanu un kreditēšanu.
 • Banka bija viens no lielākajiem kreditētājiem Latvijā, nodrošinot gan hipotekāro kredītu izsniegšanu mājsaimniecībām, gan finansējumu komercuzņēmumiem, veicinot dažādu nozaru attīstību. Tāpat banka attīstīja nekustamā īpašuma projektus, tai skaitā jaunajam darījumu centram New Hanza - banka līdz 2033. gadam bija paredzējusi piesaistīt līdz 1 miljardu eiro lielas investīcijas.
 • ABLV Bank meitas uzņēmums ABLV Capital Markets, IBAS bija viens no lielākajiem brokeru pakalpojumu sniedzējiem Latvijā un 2017. gada beigās tā klientu kopējie aktīvi, kas ieguldīti finanšu instrumentos, bija 1,34 miljardi eiro.
 • Savukārt ABLV Asset Management, IPAS bija lielākais ieguldījumu fondu pārvaldītājs Latvijā, kura fondu aktīvu apjoms 31.12.2017. pārsniedza 130 miljonus eiro. ABLV Asset Management, IPAS uzsāka darbību arī pensiju kapitāla pārvaldīšanā Latvijā.
 • Labdarības fonds ABLV Charitable Foundation 11 gadu laikā ieguldīja Latvijas sabiedrības attīstībā 5 miljonus eiro, atbalstot 350 projektus izglītības, laikmetīgās mākslas, pilsētvides jomās, kā arī sniedzot atbalstu bērniem un ģimenēm. Bankas lielākie akcionāri bez valsts atbalsta plānoja līdzfinansēt Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeju, kura krājumam jau bija iegādāta mākslas kolekcija, kurā ir vairāk nekā 1200 mākslas darbi.