Garantētā atlīdzība

Likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) informē, ka saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 3. panta ceturtajā daļā noteikto, tie Sabiedrības noguldītāji, kuriem bija tiesības saņemt garantēto atlīdzību, bet kuri līdz 23.02.2023. plkst. 23.59 nepieteicās tās saņemšanai, ar 24.02.2023. plkst. 00.00 zaudēja prasījuma tiesības pret Latvijas Noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu.

Noguldītāji, kuri zaudēja prasījuma tiesības pret Latvijas Noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu, turpmāk tiek aicināti pieteikt savus kreditoru prasījumus Sabiedrībā. Vairāk par kreditoru prasījumu pieteikšanu lasiet šeit.

Savukārt tiem noguldītājiem, kuriem atbilstoši Likuma 27. panta pirmajai daļai garantētās atlīdzības izmaksa tika atlikta, tā būs pieejama piecus gadus no brīža, kad izbeidzās vai izbeigsies apstākļi, kas bija par pamatu garantētās atlīdzības izmaksas atlikšanai.

Tāpat, saskaņā ar Likuma 19. panta septīto daļu, ar 24.02.2023. ir izbeigušies zvērinātu tiesu izpildītāju un nodokļu (nodevu) administrācijas noteiktie ierobežojumi noguldītāju garantētās atlīdzības izmaksai, kas bija uzlikti saistībā ar iespējamu naudas līdzekļu piedziņu. Līdz ar to, šiem noguldītājiem, sākot ar 24.02.2023. ir tiesības turpmākos piecus gadus pieteikties garantētās atlīdzības saņemšanai.

Par tiesībām saņemt garantēto atlīdzību pēc 23.02.2023. lūdzam individuāli interesēties Noguldījumu garantiju fondā, Sabiedrībā vai Citadeles bankā, kura turpina nodrošināt garantēto atlīdzību izmaksu pēc 23.02.2023.