Kredītsaistību atmaksas kārtība

Rīga, Latvija, 2018. gada 14. marts, 18:00

Visi klienti no 26.02.2018 iemaksā bankas kasē EUR vai USD valūtā skaidrā naudā vai pārskaita naudas līdzekļus kredītsaistību atmaksai no citas bankas, EUR valūtā uz vienotu kontu kredītu norēķiniem ABLV Bank, norādot šādus rekvizītus:

Ja aizņēmējs ir fiziskā persona:

  • maksājuma saņēmējs — ABLV Bank
  • saņēmēja konta numurs (kopā ar valūtas saīsinājumu) — EUR valūtai LV95AIZK0161554433EUR vai USD valūtai LV45AIZK0161554433USD
  • maksājuma mērķī — aizņēmēja vārds un uzvārds, personas kods, kredīta līguma numurs, norēķinu, naudas vai kartes konta numurs, kurā izveidojušās kredīta saistības.

Ja aizņēmējs ir juridiskā persona:

  • maksājuma saņēmējs — ABLV Bank
  • saņēmēja konta numurs (kopā ar valūtas saīsinājumu) — EUR valūtai LV95AIZK0161554433EUR vai USD valūtai LV45AIZK0161554433USD
  • maksājuma mērķī — uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs, kredīta līguma numurs, norēķinu, naudas vai kartes konta numurs, kurā izveidojušās kredīta saistības.

Ja maksājums tiek veikts parāda pret ABLV Bank piedziņas ietvaros:

  • maksājuma saņēmējs — ABLV Bank
  • saņēmēja konta numurs — EUR valūtai LV42AIZK0908Z00000176
  • maksājuma mērķī — “samaksa piedziņas ietvaros”, parādnieka vārds uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, parādnieka personas kods/klienta kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs, kredīta līguma numurs vai tiesas nolēmuma vai vienošanās datums.