Saistību pret ABLV Bank, AS atmaksas kārtība

Rīga, Latvija, 2018. gada 18. aprīlis, 16:00

Visi klienti no 26.02.2018. iemaksā bankas kasē EUR vai USD valūtā skaidrā naudā vai pārskaita naudas līdzekļus saistību pret ABLV Bank, AS dzēšanai no citas bankas, EUR valūtā, norādot šādus rekvizītus:

Ja saistības ir fiziskai personai:

 • maksājuma saņēmējs — ABLV Bank
 • saņēmēja konta numurs (kopā ar valūtas saīsinājumu):
  • EUR valūtai — LV95AIZK0161554433EUR
  • USD valūtai — LV45AIZK0161554433USD
 • maksājuma mērķī — obligāta informācija: aizņēmēja vārds un uzvārds, personas kods (LR rezidents) vai dzimšanas datums (LR nerezidents). Papildu informācija (nav obligāta): norēķinu konta numurs vai cita identifikācijas informācija.

Ja saistības ir juridiskai personai:

 • maksājuma saņēmējs — ABLV Bank
 • saņēmēja konta numurs (kopā ar valūtas saīsinājumu):
  • EUR valūtai — LV95AIZK0161554433EUR
  • USD valūtai — LV45AIZK0161554433USD
 • maksājuma mērķī — obligāta informācija: uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs. Papildu informācija (nav obligāta): norēķinu konta numurs vai cita identifikācijas informācija.

Ja maksājums tiek veikts parāda pret ABLV Bank piedziņas ietvaros:

 • maksājuma saņēmējs — ABLV Bank
 • saņēmēja konta numurs — EUR valūtai LV42AIZK0908Z00000176
 • maksājuma mērķī — “samaksa piedziņas ietvaros”, parādnieka vārds uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, parādnieka personas kods/klienta kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs, kredīta līguma numurs vai tiesas nolēmuma vai vienošanās datums (klienta identifikācijai).