Kredītu atmaksas kārtība

Sakarā ar pasākumiem koronavīrusa COVID-19 izplatības mazināšanai, aicinām izvērtēt iespēju saistību (kredītu) maksājumus veikt ar pārskaitījumu, neapmeklējot likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrības) kasi Elizabetes ielā 23, Rīgā.

Precīzu informāciju par pārskaitījumu veikšanas iespējām jūs varat uzzināt savā internetbankā.  

Ja Jums nav iespējams veikt saistību (kredītu) maksājumus ar pārskaitījumu, tad tos var veikt arī iemaksājot līdzekļus EUR valūtā skaidrā naudā kasē Elizabetes ielā 23, Rīgā. Kases darba laiks: 

  • no pirmdienas līdz ceturtdienai – no plkst. 09.00 līdz 17.00 
  • piektdienās – no plkst. 9.00 līdz 14.00

Norādītie kases darba laiks var mainīties, tādēļ lūgums sekot līdzi aktuālajai informācijai Sabiedrības tīmekļa vietnē un internetbankā. Par internetbankas atjaunošanas vai pieslēgšanas kārtību lūdzam zvanīt uz +371 6777 5555 Sabiedrība darba laikā.