Jaunumi

Likvidējamās ABLV Bank hipotekāro kredītu portfeli iegādāsies Citadele

Rīga, Latvija, 2021. gada 12. marts, 10:19 / Bankas ziņas

Likvidējamā ABLV Bank ir parakstījusi uzņēmuma pārejas līgumu ar banku Citadele par hipotekārā kredītportfeļa lielākās daļas nodošanu. Tas aptvers vairākus tūkstošus hipotekāro kredītu līgumus vairāk nekā 170 miljonu eiro apmērā.

Likvidējamās ABLV Bank, AS auditētais pārskats par 2020. gadu

Rīga, Latvija, 2021. gada 9. marts, 13:53 / Bankas ziņas

Likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) Likvidācijas komiteja ir apstiprinājusi Sabiedrības auditēto finanšu pārskatu par 2020. gadu. Finanšu pārskatu auditu veica zvērinātu revidentu komercsabiedrība Nexia Audit Advice, SIA.

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2021. gada janvāri

Rīga, Latvija, 2021. gada 15. februāris, 13:16 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2021. gada janvāra darbības pārskatu. Janvārī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

ABLV Asset Management, IPAS pārvaldāmo ieguldījumu fondu ieguldītāju pārbaude

Rīga, Latvija, 2021. gada 29. janvāris, 15:26 / Ieguldījumi

ABLV Asset Management, IPAS, lai nodrošinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas (turpmāk – NILLTPF) un sankciju risku novēršanas normatīvo aktu prasības, aicina ABLV ieguldījumu fondu ieguldītājus, kuru īpašumā ir ABLV ieguldījumu fondu apliecības (turpmāk – ieguldītāji), līdz 2021. gada 30. aprīlim, sazināties ar ABLV Asset Management, IPAS un iesniegt informāciju un dokumentus ieguldītāja pārbaudes uzsākšanai.

Par izmaiņām cenrādī

Rīga, Latvija, 2021. gada 15. janvāris, 14:14 / Bankas ziņas

Informējam, ka veikti grozījumi likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk — Sabiedrība) cenrādī, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. februārī.

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2020. gada decembri

Rīga, Latvija, 2021. gada 12. janvāris, 10:28 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2020. gada decembra darbības pārskatu. Decembrī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Atpakaļ Uz priekšu 1 2 3 4