Izmaiņas saistībā ar ABLV ieguldījumu fondiem

Rīga, Latvija, 2021. gada 26. novembris, 15:31 / Bankas ziņas

Informējam, ka 2021.gada 16.novembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir reģistrējusi grozījumus ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu prospektos un pārvaldes nolikumos.

Grozījumi ir saistīti ar izmaiņām ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas kārtībā, fonda vērtības noteikšanas kārtībā. Papildus ir aktualizēta informācija par riskiem, Valdes sastāvu, aktīvu turēšanu pie starpnieksabiedrībām, kā arī pievienota sadaļa “Ilgtspējas politika” un veikti redakcionāli labojumi.

Grozījumi fondu normatīvajos dokumentos stājas spēkā 2021.gada 26.novembrī.

Aktuālie dokumenti atrodami sadaļā par attiecīgo fondu šeit.