Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2021. gada septembri

Rīga, Latvija, 2021. gada 12. oktobris, 09:50 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2021. gada septembra darbības pārskatu. Septembrī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Septembrī tika atgūti 4,3 miljoni EUR, bet kopš likvidācijas sākuma – 1,069 miljardi EUR. Galvenie darbības pārskata dati 2021. gada 30. septembrī:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,059 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 1,805 miljardi EUR;
  • kapitāls un rezerves: 221,7 miljoni EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 1,069 miljardi EUR.

Līdz septembra beigām jau vairāk nekā 14 500 Sabiedrības bijušo klientu ir atguvuši savus noguldījumus bankā. Tie galvenokārt ir klienti ar konta atlikumiem līdz 100 000 EUR, kuriem kopumā izmaksāti vairāk kā 450,8 miljoni EUR no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā.

Tāpat norit darbs ar vairāk nekā 3000 lielāko kontu atlikumu īpašniekiem, kuru kontu atlikumi kopā ir 1,805 miljardi EUR. Kreditoru prasījumu izmaksas tiek veiktas tikai tad, ja pēc pārbaudes netiek konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi šādu izmaksu veikšanai. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska konsultantu komanda no Ernst&Young.

Ar pilnu 2021. gada septembra darbības pārskatu var iepazīties šeit.