ABLV Bank, AS dzēsusi divas kuponu obligāciju emisijas

Rīga, Latvija, 2018. gada 22. februāris, 18:11 / Ieguldījumi / Iekšējā informācija

2018. gada 22. februārī ABLV Bank, AS ir veikusi plānoto divu 2016. gadā emitēto parasto kuponu obligāciju ABLV FXD USD 220218 (ISIN LV0000801991) un ABLV FXD EUR 220218 (ISIN LV0000802007) dzēšanu. Obligācijas ir dzēstas pēc cenas 100% no nominālvērtības un vienlaicīgi tika veikta arī šo obligāciju pēdējā kupona izmaksa. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.

Minētās obligāciju emisijas tika veiktas 2016. gada 22. februārī. To apjoms bija attiecīgi 75 miljoni USD un 20 miljoni EUR pēc obligāciju nominālvērtības. Obligācijas tika emitētas ar termiņu 2 gadi, un tās bija iekļautas biržas Nasdaq Riga Parāda vērtspapīru sarakstā.

Ieguldītājiem, kuri obligācijas tur pie citiem vērtspapīru turētājiem (nevis ABLV Bank, AS), banka veikusi obligāciju pamatsummas un kuponu izmaksu ABLV Bank, AS uzskaites sistēmā. Šie līdzekļi — aptuveni 0,6% no kopējā apjoma — tiks pārskaitīti ieguldītājiem tiklīdz būs atcelts 2018. gada 19. februārī ieviestais debeta operāciju ierobežojums.

Plašāka informācija par obligācijām ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē www.ablv.com.