ABLV Bank paziņojums klientiem, darbiniekiem un akcionāriem

Rīga, Latvija, 2018. gada 24. februāris, 03:00 / Bankas ziņas

ABLV Bank saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) Padomes lēmumu “Par noguldījumu nepieejamības iestāšanos”. Šāds lēmums saistīts ar 19. februārī regulatoru noteikto maksājumu aizliegumu, kuru, pēc FKTK uzskata, nav pamata pārskatīt.

Lēmums pēc būtības nozīmē, ka tuvākajā laikā var tikt uzsākts bankas likvidācijas process.

ABLV Bank uzskata, ka tā izpildīja visas regulatora prasības, lai atjaunotu darbību. Četru darba dienu laikā banka likviditātes stiprināšanai akumulēja vairāk nekā 1,36 miljardus eiro, nodrošinot 86% no visiem pieprasījuma depozītiem. Tas bija pilnīgi pietiekami, lai banka atsāktu maksājumu veikšanu un izpildītu klientu pieprasījumus, taču politisku apsvērumu dēļ bankai netika dota tāda iespēja.

Banka uzsver: tās aktīvu apjoms ir pietiekams, lai visu klientu un kreditoru prasības tiktu apmierinātas. Visi noguldījumi, arī tie, kas garantēti Noguldījumu garantiju likumā, tiks izmaksāti ar ABLV Bank līdzekļiem.

Precīzāka informācija par bankas turpmāko darbību, kas attiecas uz klientiem, darbiniekiem un akcionāriem, tiks sniegta pirmdien, 26. februārī.

Par ABLV grupu

ABLV grupā strādā 971 darbinieks. Desmit gadu laikā banka nodokļos Latvijas budžetā iemaksājusi vairāk nekā 145 miljonus eiro.

ABLV ir trešā lielākā banka Latvijā un tā ir lielākā privātā banka ar Latvijas kapitālu. Pēdējo gadu laikā banka arvien vairāk fokusējās uz vietējo tirgu, tai skaitā investīciju projektiem, pensiju kapitāla pārvaldīšanu un kreditēšanu.

Banka izsniegusi gandrīz 1 miljardu eiro kredītos. No tiem 300 miljoni izsniegti hipotekārajos, savukārt 625 miljoni komerckredītos, veicinot dažādu nozaru attīstību. Tāpat banka attīstīja nekustamā īpašuma projektus, tai skaitā jaunajam darījumu centram New Hanza banka līdz 2033. gadam bija paredzējusi piesaistīt līdz 1 miljardu eiro lielas investīcijas.

ABLV Bank meitas uzņēmums ABLV Capital Markets, IBAS ir viens no lielākajiem brokeru pakalpojumu sniedzējiem Latvijā un 2017. gada beigās tā klientu kopējie aktīvi, kas ieguldīti finanšu instrumentos, bija 1,34 miljardi eiro.

Savukārt ABLV Asset Management, IPAS ir lielākais ieguldījumu fondu pārvaldītājs Latvijā, kura fondu aktīvu apjoms pārsniedz 130 miljonus eiro. ABLV Asset Management, IPAS uzsācis darbību arī pensiju kapitāla pārvaldīšanā Latvijā.

Labdarības fonds ABLV Charitable Foundation 11 gadu laikā ieguldījis Latvijas sabiedrības attīstībā 5 miljonus eiro, atbalstot 350 projektus izglītības, laikmetīgās mākslas, pilsētvides jomās, kā arī sniedzot atbalstu bērniem un ģimenēm.

Bankas lielākie akcionāri bez valsts atbalsta plānoja līdzfinansēt Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeju, kura krājumam jau bija iegādāta mākslas kolekcija, kurā ir vairāk nekā 1200 mākslas darbi.