ABLV Bank, AS veikusi kuponu izmaksu par summu apmēram EUR 761 000

Rīga, Latvija, 2018. gada 28. februāris, 13:22 / Ieguldījumi

2018. gada 27. februārī veikta kupona izmaksa par summu apmērām EUR 761 000 obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 270219 (LV0000802239) un ABLV FXD EUR 270219 (LV0000802247) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV FXD USD 270219 (ISIN LV0000802239):

  • Kupona periods: 27.08.2017 – 26.02.2018
  • Kupona izmaksas datums: 27.02.2018
  • Kupona likme: 2,25% gadā

ABLV FXD EUR 270219 (ISIN LV0000802247):

  • Kupona periods: 27.08.2017 – 26.02.2018
  • Kupona izmaksas datums: 27.02.2018
  • Kupona likme: 0,75% gadā

Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.