Izmaiņas saistībā ar ABLV ieguldījumu fondiem

Rīga, Latvija, 2018. gada 27. novembris, 15:26 / Ieguldījumi

Informējam, ka 2018. gada 5. novembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir reģistrējusi grozījumus ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu prospektos, nolikumos un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā, kas saistīti ar AS “Baltic International Bank” izvēli par ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu turētājbanku.

Veiktās izmaiņas attiecas uz jaunas turētājbankas rekvizītiem un tās Starpnieksabiedrību sarakstu, ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas kārtību, ierobežojuma ieguldījumiem citās valūtās uzstādīšanu un redakcionāliem precizējumiem.

Minētie grozījumi fondu normatīvajos dokumentos stāsies spēkā ar brīdi, kad pilnā apjomā stāsies spēkā ABLV Asset Management, IPAS līgums ar AS "Baltic International Bank" par turētājbankas pakalpojumu sniegšanu ABLV Asset Management, IPAS pārvaldītajiem ieguldījumu fondiem, kas savukārt notiks pēc visu fondu aktīvu pārvešanas uz jaunās turētājbankas kontiem.

Pēc līguma stāšanās spēkā pilnā apjomā un attiecīgi pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijā reģistrētu grozījumu fondu normatīvajos dokumentos stāšanas spēkā ABLV Asset Management, IPAS fondu pārvaldības darbība tiks atsākta ierastajā režīmā, kā rezultātā tiks atjaunota arī iespēja ieguldītājiem pirkt un pārdot fondu apliecības.

Par fondu normatīvo dokumentu minēto grozījumu stāšanos spēkā tiks paziņots atsevišķi.

Ieguldījumu fondu dokumenti ar grozījumiem, kas reģistrēti ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju 2018. gada 5. novembrī (vēl nav stājušies spēkā):