ABLV Bank Luxembourg, S.A. plāno drīzumā pabeigt pārdošanas darījumu

Rīga, Latvija, 2018. gada 11. oktobris, 10:49 / Bankas ziņas

2018. gada 5. oktobrī Luksemburgas komerctiesā (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale) notika sēde, kurā tika izskatīts ABLV Bank Luxembourg, S.A. (turpmāk tekstā — Banka) lūgums pagarināt aizsardzības statusu ar maksājumu ierobežojumiem, ko Luksemburgas komerctiesa sākotnēji piemēroja Bankai 2018. gada 9. martā un kura termiņš ir beidzies 2018. gada 9. septembrī.

Iepriekšējais maksājumu ierobežojumu režīma pagarinājums par vienu mēnesi, ko pieprasīja pagaidu administratori, ļāva panākt būtisku progresu pārdošanas procesā, kuru konsultē arī PwC. Šoreiz lūgums pēc pagarinājuma ir balstīts uz pārdošanas procesā iesaistījušos potenciālo investoru interesi.

Pamatojoties uz jauno informāciju un pozitīvajiem jaunumiem, Luksemburgas komerctiesa 2018. gada 10. oktobrī nolēma pagarināt aizsardzības mehānismu vēl par četriem mēnešiem, lai dotu pietiekamu laiku pasākumiem, kas ir nepieciešami, lai turpinātu pārrunas ar vairākām ieinteresētajām pusēm.

Kā ziņots, 2018. gada martā Luksemburgas komerctiesa nolēma noraidīt Luksemburgas finanšu uzraudzības iestādes (Commission de Surveillance du Secteur Financier) prasību likvidēt Luksemburgas banku un pieņēma lēmumu pasludināt sešus mēnešus ilgu maksājumu ierobežojumu periodu Bankas aizsardzībai, lai ļautu tai atrast jaunus investorus. Līdz ar to Bankai bija nozīmēti divi pagaidu administratori Bankas pieņemto lēmumu uzraudzībai un atbalsta sniegšanai jaunu akcionāru meklējumos.

Bankas galvenais mērķis ir aizsargāt klientu intereses visos pārrunu posmos šajā procesā, tādēļ tā ir apņēmusies nodrošināt nepieciešamo laiku un piesaistīt resursus, lai ļautu potenciālajam investoram iegūt nepieciešamo informāciju, saņemt vajadzīgās atļaujas, sagatavoties un izturēt atbilstības pārbaudes saskaņā ar visām likuma un regulatora prasībām šajā darījumā. Banka vēl arvien demonstrē spēcīgus finanšu rādītājus, ar to apliecinot savu spēju izpildīt visas saistības pret klientiem un kreditoriem.