Fizisko personu datu apstrāde

2018.gada 25. maijā stājas spēkā Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula par fizisko personu datu aizsardzību.

Lūdzam pievērst uzmanību, ka banka apstrādā datus saskaņā ar regulas principiem:

  • Banka apstrādā datus tikai uz likuma prasību pamata, caurspīdīgi un godprātīgi;

  • Banka apstrādā datus tikai konkrētiem, iepriekš noteiktiem mērķiem;

  • Banka apstrādā datus tikai tādā apjomā, kas ir nepieciešams apstrādes mērķiem;

  • Banka nodrošina apstrādājamo datu precizitāti – neprecīzi dati tiek laboti vai dzēsti;

  • Banka glabā datus ne ilgāk par nepieciešamo periodu;

  • Banka garantē apstrādājamo datu integritāti un konfidencialitāti.


Aicinām iepazīties ar bankas Fizisko personu datu apstrādes principu  pilno versiju, kurā ir detalizēti aprakstīti datu apstrādes mērķi, datu kategorijas, datu saņēmēju kategorijas, datu subjektu tiesības un cita svarīga informācija.