Drošs paziņojumu un informācijas apmaiņas rīks

Ar 2023. gada 1. janvāri likvidējamā ABLV Bank, AS (turpmāk – Sabiedrība) atstāj ierobežoto internetbankas funkcionalitāti, nodrošinot tajā iespēju tikai drošai saziņai ar Sabiedrību. Internetbankas izmantošana un divfaktoru pieeja internetbankai novērš neatļautu vai ļaunprātīgu piekļuvi informācijai, tās izmantošanu, izpaušanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu, vienlaikus sniedzot Sabiedrības kreditoriem un klientiem iespēju drošai paziņojumu, pieteikumu, rīkojumu, ziņojumu un pieprasījumu iesniegšanai.

Vēršam uzmanību, ka internetbankas funkcionalitātes ierobežojumi neietekmē klienta esošas saistības pret Sabiedrību, klientiem ir jāturpina pildīt esošās saistības pret Sabiedrību iepriekš noteiktajā kārtībā, tai skaitā patstāvīgi sekojot līdzi to apmēram un izpildes termiņiem.

Internetbankas pieslēgšanai vai ja jums ir nepieciešama papildu informācija, lūdzam zvanīt klientu un kreditoru apkalpošanas laikā pa tālruni +371 6777 5555.

Autorizācijas rīki

Internetbankas pieslēgšanai, nepieciešams izmantot autorizācijas rīkus.

Autorizācijas rīki, kuri ģenerē unikālus kodus to īpašnieku darbību apstiprināšanai, ļauj mums garantēt augstu drošības līmeni attālinātam darbam ar mums. Sabiedrība piedāvā šādus autorizācijas rīku modeļus.

  • Elektroniskā kodu karte

Pēc formas un biezuma elektroniskā kodu karte neatšķiras no parastās maksājumu kartes un to var ērti nēsāt makā. To raksturo izmantošanas ērtums: pēc vienīgās pogas nospiešanas, displejā tiek atspoguļota tikai viena nepieciešamā vērtība — autorizācijas kods. Ierīces ģenerētās vērtības ir unikālas un tās var izmantot tikai vienu reizi. Līdz ar to, elektroniskā kodu karte garantē augstu drošības pakāpi un ērtību attālinātā darbā ar mums.

  • SMS Code

Internetbankas pieslēgšanai un paziņojumu un informācijas iesniegšanas apstiprināšanai uz klienta / kreditora vai tā pārstāvja tālruņa numuru tiek izsūtīts SMS ar unikālo autorizācijas kodu. Šo autorizācijas līdzekli iespējams izmantot jebkurā vieta, kurā Jūsu tālrunim ir pieejams sakaru pārklājums.

Informācijas drošībai un aizdomīgu un netipisku aktivitāšu noskaidrošanai mēs analizējam lietotāju internetbankas apmeklētību un viņu darbības.

  • Gadījumā, ja 5 reizes pēc kārtas tiek ievadīta nepareiza lietotāja parole, lietotāja piekļuve internetbankai tiks bloķēta uz neierobežotu laiku.
  • Gadījumā, ja 5 reizes pēc kārtas tiek ievadīti nepareizi dati no autorizācijas rīkiem, pieeja internetbankai tiek uzreiz bloķēta.
  • Ja 15 minūšu laikā internetbankā netiek veiktas darbības, darba sesija tiek pārtraukta un būs nepieciešams no jauna pieslēgties internetbankai. Laika ierobežojums ir noteikts, lai aizsargātu jūs pret trešo personu iespējamo darbību, kad jūs atstājat datoru, neizejot no sistēmas ar pogas „Izeja” palīdzību.
  • Citos aizdomīgos gadījumos ar jums sazināsies privātbaņķieris.