ABLV Bank veiksmīgi emitējusi kārtējās obligācijas

Rīga, Latvija, 2016. gada 1. novembris, 08:38 / Ieguldījumi

Obligāciju emisiju programmas ietvaros ABLV Bank veikusi divas jaunas kupona obligāciju emisijas, kuru kopējais apjoms ir 75 miljoni USD un 20 miljoni EUR pēc nominālvērtības, kā arī vienu jaunu subordinēto diskonta obligāciju emisiju, kuras kopējais apjoms ir 20 miljoni EUR pēc nominālvērtības. Obligācijas sākotnējās izvietošanas ietvaros iegādājās vairāk par 110 investoriem.

Emisijas notika Sestās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros, un plānots, ka obligācijas šā gada 1. novembrī tiks iekļautas regulētajā tirgū — biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Emisiju parametri:

  • 75 000 000 USD kupona obligāciju emisija
    (emisijas nosaukums: ABLV FXD USD 311018; ISIN: LV0000802163)

Emisijas apjoms 75 000 000 USD. Obligāciju skaits 75 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 USD. Gada procentu likme ir fiksēta: 1,85% ar kupona izmaksu divas reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2016. gada 31. oktobris, bet dzēšanas datums — 2018. gada 31. oktobris.

  • 20 000 000 EUR kupona obligāciju emisija
    (emisijas nosaukums: ABLV FXD EUR 311018; ISIN: LV0000802171)

Emisijas apjoms 20 000 000 EUR. Obligāciju skaits 20 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 EUR. Gada procentu likme ir fiksēta: 0,70% ar kupona izmaksu divas reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2016. gada 31. oktobris, bet dzēšanas datums — 2018. gada 31. oktobris.

  • 20 000 000 EUR subordinēto diskonta obligāciju emisija
    (emisijas nosaukums: ABLV SUB EUR 311026; ISIN: LV0000802189)

Emisijas apjoms 20 000 000 EUR. Obligāciju skaits 200 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 100 EUR. Gada procentu likme: no 2016. gada 31. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim diskonta likme: fiksēta; 3,75% ar aprēķinu 2 reizes gadā; no 2021. gada 1. novembra līdz 2026. gada 31. oktobrim kupona likme: fiksēta; 3,75% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 83,047% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2016. gada 31. oktobris, bet dzēšanas datums — 2026. gada 31. oktobris. Bankai ir tiesības dzēst visas obligācijas, sākot no 2021. gada 31. oktobra.

Ieskaitot arī dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 39 publiskās obligāciju emisijas. Šobrīd biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā ir iekļautas 19 emisiju obligācijas.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei — uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.