ABLV Bank pirms termiņa dzēsīs subordinēto obligāciju emisiju

Rīga, Latvija, 2016. gada 12. decembris, 09:00 / Ieguldījumi

ABLV Bank ir pieņēmusi lēmumu veikt 2011. gadā emitēto subordinēto obligāciju pirmstermiņa dzēšanu. 2016. gada 22. decembrī tiks dzēstas emisijas ABLV SUB EUR 221221 (ISIN: LV0000800936) obligācijas pilnā apmērā pēc cenas 100 % no nominālvērtības.

Minētā subordinēto obligāciju emisija tika veikta 2011. gada 22. decembrī Pirmās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros un tās apjoms bija 15 miljoni EUR pēc obligāciju nominālvērtības. Obligācijas tika emitētas ar termiņu 10 gadi. Bankai, saskaņā ar emisijas noteikumiem, ir tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa pilnā apjomā sākot ar 2016. gada 22. decembri. Šīs obligācijas ir iekļautas regulētajā tirgū — biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Lēmums par subordinēto obligāciju dzēšanu pirms termiņa tika pieņemts, jo bankas kapitāla pietiekamības rādītājs būtiski pārsniedz regulatora noteikto līmeni un līdz ar to varam samazināt procentu izmaksas, kas saistītas ar subordinētā kapitāla piesaistīšanu. Obligāciju dzēšanai ir saņemta nepieciešamā atļauja no Eiropas Centrālās bankas.

Kā ziņots, 2011. gada beigās banka uzsāka ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām. Ieskaitot arī dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 39 publiskās obligāciju emisijas. Šobrīd biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā ir iekļautas 22 ABLV Bank emisiju obligācijas.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei — uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86.55 % no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.