Ieguldījumi

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem aprīlī

Rīga, Latvija, 2016. gada 9. maijs, 10:23 / Ieguldījumi

Aprīlī pasaules finanšu tirgus nedaudz atpūtās pēc diezgan labā pieauguma martā. Tirgus dalībnieku uzmanība atkal tika pievērsta centrālo banku darbībām un korporatīvajām atskaitēm. Īpaši pārsteigumi no FRS un ECB netika gaidīti, tomēr visus interesēja centrālo banku vadītāju retorika attiecībā uz turpmāko monetāro politiku. ECB atzīmēja eirozonas ekonomisko rādītāju prognožu pieticīgo palielināšanu un apstiprināja vēlmi, nepieciešamības gadījumā, izmantot “visus instrumentus”, lai sasniegtu inflācijas mērķa līmeni.

Sestā ABLV Bank obligāciju emisiju programma

Rīga, Latvija, 2016. gada 29. aprīlis, 14:31 / Ieguldījumi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2016. gada 26. aprīlī pieņēma lēmumu par ABLV Bank, AS, Sestās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta reģistrēšanu, nosakot, ka tā ietvaros banka ir tiesīga izteikt parāda vērtspapīru publiskos piedāvājumus 400 miljonu EUR apjomā vai šīs summas ekvivalentā USD, atbilstoši konkrētā publiskā piedāvājuma galīgajiem noteikumiem.

Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 281016 un ABLV FXD EUR 281016 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2016. gada 28. aprīlis, 16:34 / Ieguldījumi

2016. gada 28. aprīlī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 281016 (LV0000801504) un ABLV FXD EUR 281016 (LV0000801512) turētājiem pēc šādiem parametriem:

Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 261017 un ABLV FXD EUR 261017 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2016. gada 26. aprīlis, 16:56 / Ieguldījumi

2016. gada 26. aprīlī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 261017 (LV0000801850) un ABLV FXD EUR 261017 (LV0000801868) turētājiem pēc šādiem parametriem:

Kuponu izmaksa obligāciju emisijas ABLV SUB USD 231023 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2016. gada 25. aprīlis, 17:06 / Ieguldījumi

2016. gada 25. aprīlī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB USD 231023 (ISIN LV0000801223) turētājiem pēc šādiem parametriem:

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem martā

Rīga, Latvija, 2016. gada 6. aprīlis, 16:38 / Ieguldījumi

Pasaules finanšu tirgos martā saglabājās pozitīvs noskaņojums, kurš izveidojās vēl iepriekšējā mēneša otrajā pusē. Atbalsts, kuru tirgiem sniedza ECB un FRS, tomēr ietekmēja investorus. ECB savā 10. marta sēdē samazināja refinansēšanas likmi no 0,05% līdz 0,00%, depozītu likmi no -0,3% līdz -0,4%, kredītu likmi no 0,3% līdz 0,25%, paziņojot par kvantitatīvās mīkstināšanas programmas paplašināšanu no 60 līdz 80 miljardiem eiro mēnesī, ieskaitot korporatīvās obligācijas un jaunu ilgtermiņa kreditēšanas operāciju sēriju TLTRO ar termiņu uz 4 gadiem.

ABLV Private Equity Management, SIA iegādājas SIA “NR SPV”

Rīga, Latvija, 2016. gada 7. marts, 12:43 / Ieguldījumi

ABLV Bank, AS meitas sabiedrība ABLV Private Equity Management, SIA ir iegādājusies uzņēmumu SIA “NR SPV”, kļūstot par 100% tās dalībnieku. Vienlaikus ir mainīts SIA “NR SPV” nosaukums uz PEM 1, SIA.

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem februārī

Rīga, Latvija, 2016. gada 4. marts, 16:06 / Ieguldījumi

Februāris finanšu tirgos bija tikpat nervozs cik janvāris. Šķita, ka vadošo pasaules centrālo banku spēcīgie “janvāra pretuzbrukumi”, kas izpaudās solījumos nepieciešamības gadījumā pieņemt papildu mērus ekonomikas stimulēšanai, apturēja panisko izpārdošanu riskanto aktīvu tirgos, kuru izraisīja Ķīnas fondu tirgus “neadekvātā uzvedība”.

ABLV Bank veiksmīgi emitējusi kārtējās obligācijas

Rīga, Latvija, 2016. gada 22. februāris, 09:00 / Ieguldījumi

Obligāciju emisiju programmas ietvaros ABLV Bank, AS veikusi divas jaunas kupona obligāciju emisijas, kuru kopējais apjoms ir 75 miljoni USD un 20 miljoni EUR pēc nominālvērtības. Obligācijas sākotnējās izvietošanas ietvaros iegādājās vairāk par 190 investoriem.

ABLV Bank, AS dzēsusi divas kuponu obligāciju emisijas

Rīga, Latvija, 2016. gada 18. februāris, 12:35 / Ieguldījumi

2016. gada 17. februārī ABLV Bank, AS ir veikusi divu 2014. gadā emitēto parasto kuponu obligāciju ABLV FXD USD 170216 (ISIN LV0000801298) un ABLV FXD EUR 170216 (ISIN LV0000801306) dzēšanu. Obligācijas ir dzēstas pēc cenas 100% no nominālvērtības un vienlaicīgi tika veikta arī šo obligāciju pēdējā kupona izmaksa.