Ieguldījumi

ABLV Bank, AS turpinās obligāciju emisiju programmu

Rīga, Latvija, 2013. gada 13. maijs, 13:55 / Ieguldījumi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 2013. gada 9. maijā pieņēma lēmumu reģistrēt ABLV Bank, AS Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu, nosakot, ka tā ietvaros banka ir tiesīga izteikt parāda vērtspapīru publiskos piedāvājumus 200 000 000 LVL apjomā vai šīs summas ekvivalentā EUR vai USD.

ABLV ieguldījumu fondu aktīvu vērtība pārsniegusi 75 miljonus EUR

Rīga, Latvija, 2013. gada 9. maijs, 14:29 / Ieguldījumi

2013. gada pirmie četri mēneši ir bijuši veiksmīgi ABLV Asset Management, IPAS, pārvaldītajiem atvērtajiem ieguldījumu fondiem un šī gada aprīļa beigās to kopējā aktīvu vērtība pārsniegusi 75 miljonus EUR robežu. Šobrīd mūsu klientiem kopumā ir pieejami 6 ieguldījumu, no kuriem 4 ir obligāciju un 2 akciju fondi.

Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD EUR 051114 un ABLV FXD USD 061114 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2013. gada 7. maijs, 13:57 / Ieguldījumi

2013. gada 7. maijā veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD EUR 051114 (ISIN LV0000801041) un ABLV FXD USD 061114 (LV0000801058) turētājiem pēc šādiem parametriem:

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem aprīlī

Rīga, Latvija, 2013. gada 7. maijs, 17:16 / Ieguldījumi

Aprīlī, pēc tam, kad nomierinājās kaislības saistībā ar Kipru, galvenie pasaules akciju tirgi atkal sāka dzīvot katrs savu dzīvi, bet atsevišķu valstu fondu indeksu dinamiku galvenokārt noteica iekšējie faktori.

Samazināta likme finansēšanai pret ieguldījumu portfeļa ķīlu

Rīga, Latvija, 2013. gada 3. maijs, 17:10 / Ieguldījumi

Eiropas Centrālā banka pieņēma lēmumu no 2013. gada 8. maija samazināt procentu likmi eirozonā par 0,25 procentu punktiem līdz līmenim 0,50%.

Izmaiņas brokeru pakalpojumu cenrādī

Rīga, Latvija, 2013. gada 24. aprīlis, 14:47 / Ieguldījumi

Šā gada 2. maijā stāsies spēkā izmaiņas pakalpojumu cenrādī „Brokeru pakalpojumi”. Ir ieviesta komisija par piedalīšanos korporatīvajos pasākumos pēc klienta rīkojuma.

Kuponu izmaksa obligāciju emisijas ABLV FXY USD 151013 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2013. gada 15. aprīlis, 13:57 / Ieguldījumi

2013. gada 15. aprīlī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sērijas ABLV FXY USD 151013 (ISIN LV0000801033) turētājiem pēc šādiem parametriem:

Par dividenžu izmaksu ABLV Bank, AS, akcionāriem no 2012. gada peļņas

Rīga, Latvija, 2013. gada 12. aprīlis, 13:43 / Ieguldījumi

ABLV Bank, AS, akcionāriem tika izmaksātas dividendes saskaņā ar 31. marta akcionāru ārkārtas sapulces lēmumu. Dividendēs izmaksāti 16,4 miljoni LVL (23,3 miljoni EUR) no bankas 2012. gada peļņas.

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem martā

Rīga, Latvija, 2013. gada 8. aprīlis, 16:45 / Ieguldījumi

Pasaules akciju tirgū martā, tāpat kā februārī, tika novērotas dažādi vērstas dinamikas. Mēneša pirmajā pusē lielākajā vairumā no finanšu tirgiem valdīja pozitīvs noskaņojums, bet atsevišķu valstu fondu indeksu kustību pamatā noteica iekšējie faktori.

ABLV Bank, AS emitējusi subordinētās obligācijas par 20 miljoniem USD

Rīga, Latvija, 2013. gada 18. marts, 12:52 / Ieguldījumi

Turpinot ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām, ABLV Bank, AS Otrās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros mēs veicām kārtējo obligāciju emisiju. Šoreiz emitējām diskonta obligācijas subordinētā kapitāla piesaistei 20 miljonu USD apmērā.