Ieguldījumi

ABLV Bank, AS saviem klientiem piedāvās divus jaunus obligāciju laidienus

Rīga, Latvija, 2013. gada 6. septembris, 14:56 / Ieguldījumi

Turpinot uzsākto obligāciju emisiju programmu, ABLV Bank, AS, veiks divus jaunus obligāciju laidienus. Emisijas notiks Trešās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros, un obligācijas tiks iekļautas regulētā tirgū – biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā.

Pārvaldīšanas kompānijas komentārs par ABLV atvērtajiem ieguldījumu fondiem augustā

Rīga, Latvija, 2013. gada 5. septembris, 15:08 / Ieguldījumi

Augustā pasaules finanšu tirgos tika novērota diezgan augsta volatilitāte. Pēc tam, kad ASV Federālās rezerves apstiprināja savu nodomu par kvantitatīvās mīkstināšanas (QE) programmu pakāpenisku pārtraukšanu, vairums tirgus dalībnieku deva priekšroku peļņas akciju tirgos fiksēšanai.

Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD EUR 250215 un ABLV FXD USD 250215 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2013. gada 26. augusts, 13:57 / Ieguldījumi

2013. gada 26. augustā veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD EUR 250215 (LV0000801108) un ABLV FXD USD 250215 (LV0000801116) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV Bank pirms termiņa dzēsīs divas subordinēto obligāciju emisijas

Rīga, Latvija, 2013. gada 23. augusts, 11:39 / Ieguldījumi

ABLV Bank, AS valde ir pieņēmusi lēmumu veikt divu 2008. gadā emitēto subordinēto obligāciju pirmstermiņa dzēšanu. 2013. gada 1. oktobrī tiks dzēstas EUR (ISIN: LV0000800712) un USD (ISIN:LV0000800720) obligācijas pēc to nominālvērtības.

Ar ABLV privāto ieguldījumu fonda līdzdalību uzbūvēts mūsdienīgs traumatoloģijas-ortopēdijas centrs

Rīga, Latvija, 2013. gada 13. augusts, 14:00 / Ieguldījumi

2013.gada 9.augustā Rīgā tika atklāta Orto klīnika – pirmais no jauna būvētais privātais traumatoloģijas-ortopēdijas centrs Latvijā. Kopējās projekta izmaksas bija aptuveni 3,5 miljoni LVL; no tām ēkas būvniecība prasīja 2,7 miljonus LVL, bet medicīniskā un sadzīves aprīkojuma iegāde – 0,8 miljonus LVL.

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem jūlijā

Rīga, Latvija, 2013. gada 6. augusts, 17:37 / Ieguldījumi

Jūlijā pasaules finanšu tirgos tika novērotas pozitīvas tendences. Tirgus dalībnieku galvenā uzmanība tika pievērsta FRS un ECB vadības retorikai.

Kuponu izmaksa obligāciju emisijas ABLV FRN USD 300714 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2013. gada 30. jūlijs, 13:57 / Ieguldījumi

2013. gada 30. jūlijā veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sērijas ABLV FRN USD 300714 (ISIN LV0000800969) turētājiem pēc šādiem parametriem:

Izmaiņas Fondu normatīvajos dokumentos

Rīga, Latvija, 2013. gada 26. jūlijs, 15:15 / Ieguldījumi

2013. gada 1. augustā spēkā stāsies izmaiņas fondu „ABLV Emerging Markets Bond Fund”, „ABLV High Yield CIS Bond Fund” un „ABLV Global Stock Index Fund” normatīvajos dokumentos.

Mainīta kupona likme obligāciju emisijai ABLV FRN USD 300714

Rīga, Latvija, 2013. gada 23. jūlijs, 13:57 / Ieguldījumi

Informācija obligāciju emisijas sērijas ABLV FRN USD 300714 (ISIN LV0000800969) turētājiem par kupona likmes maiņu.

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem jūnijā

Rīga, Latvija, 2013. gada 4. jūlijs, 14:37 / Ieguldījumi

Jūnijā pasaules finanšu tirgi (akciju un obligāciju) sinhroni uzrādīja kritumu, kas notiek brīžos, kad tirgus kustību nosaka nevis fundamentālie rādītāji un pat ne tehniskie indikatori, bet tirgus dalībnieku noskaņojums.