ABLV Bank, AS turpinās obligāciju emisiju programmu

Rīga, Latvija, 2013. gada 13. maijs, 13:55 / Ieguldījumi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 2013. gada 9. maijā pieņēma lēmumu reģistrēt ABLV Bank, AS Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu, nosakot, ka tā ietvaros banka ir tiesīga izteikt parāda vērtspapīru publiskos piedāvājumus 200 000 000 LVL apjomā vai šīs summas ekvivalentā EUR vai USD.

Saskaņā ar Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu, ABLV Bank var emitēt gan parastās, gan subordinētās obligācijas. Programmas darbības termiņš ir līdz 2014.gada 1.maijam. Par konkrētām obligāciju emisijām, kuras tiks veiktas šīs programmas ietvaros, ziņosim atsevišķi, pēc attiecīgu lēmumu pieņemšanas. Tāpat kā līdzšinējās, arī jauno emisiju obligācijas plānojam iekļaut biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā, lai uzsāktu to publisku kotēšanu un padarītu tos pieejamus ieguldījumu fondiem un citiem profesionālajiem investoriem.

Publiskās obligāciju emisijas mēs uzsākām 2011. gadā. Obligāciju emisijas tiek īstenotas, ievērojot bankas stratēģiskos mērķus — piesaistīt pietiekamus un ilglaicīgi pieejamus finanšu resursus. Par efektīvu šī mērķa izpildes līdzekli ir uzskatāma finanšu resursu iegūšanas avotu diversifikācija, piesaistot finanšu resursus ne tikai klientu depozītu veidā, bet arī emitējot bankas parāda vērtspapīrus — obligācijas.

Savukārt mūsu klientiem ieguldījumi obligācijās ļauj saņemt lielāku ienesīgumu nekā no depozītiem un sniedz plašākas iespējas veikt papildus darījumus — pirkt, pārdot vai saņemt finansējumu pret vērtspapīru ķīlu, saglabājot pašu ieguldījumu un plānoto ienesīgumu.

Kopš 2011. gada biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstos jau ir iekļautas trīs ABLV Bank, AS, Pirmās piedāvājuma programmas ietvaros veikto emisiju obligācijas, kā arī deviņas ABLV Bank, AS, Otrās piedāvājuma programmas ietvaros veikto emisiju obligācijas. Šo obligāciju emisiju kopējā summa pēc šo obligāciju nominālvērtības ir vairāk nekā 180 miljoni latu.

Birža NASDAQ OMX Riga piešķīra "Biržas gada balvu 2012" ABLV Bank, AS, par nozīmīgu ieguldījumu vērtspapīru tirgus veidošanā Latvijā, paplašinot tirgū pieejamo finanšu instrumentu klāstu un pakalpojumus. Kā liecina NASDAQ OMX statistika, 2012. gadā ABLV Bank, AS, ir nodrošinājusi 86,7% no parāda vērtspapīru saraksta tirdzniecības apgrozījuma Rīgas tirgū, savukārt Baltijas (Rīga, Tallina, Viļņa) mērogā tirdzniecība ar ABLV Bank, AS, emitētajiem vērtspapīriem devuši 29,8% no kopējā tirdzniecības apgrozījuma. Tas ir otrais labākais rādītājs starp 14 Baltijas biržas biedriem.

Ar Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu varat iepazīties šeit:
Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts pdf, 613 Kb

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86% no balsstiesīgā bankas pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku un Taškentā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com