ABLV Bank, AS emitējusi subordinētās obligācijas par 20 miljoniem USD

Rīga, Latvija, 2013. gada 18. marts, 12:52 / Ieguldījumi

Turpinot ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām, ABLV Bank, AS Otrās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros mēs veicām kārtējo obligāciju emisiju. Šoreiz emitējām diskonta obligācijas subordinētā kapitāla piesaistei 20 miljonu USD apmērā.

ASV dolāru emisijā ar kodu ABLV SUB USD 180323 tika emitētas 200 000 obligācijas. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 100 USD. Sākotnējās izvietošanas vērtība ir 80,0510% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2013. gada 18. marts, bet dzēšanas datums – 2023. gada 18. marts. Bankai ir tiesības pēc pieciem gadiem veikt obligāciju pirmsterniņa dzēšanu.

Subordinēto obligāciju gada procentu likme:

  • no 2013. gada 18. marta līdz 2018. gada 18. martam fiksēta diskonta likme: 4,5% ar aprēķinu 2 reizes gadā, bez kupona izmaksas; 
  • no 2018. gada 19. marta līdz 2023. gada 18. martam fiksēta kupona likme: 6,0% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā.

Pieprasījums pēc obligācijām ievērojami pārsniedza piedāvājumu, tādēļ vairumam investoru viņu pieprasījumi tika apmierināti daļēji. Obligācijas iegādājās 36 bankas klienti. Ieguldījumi obligācijās klientiem ļauj saņemt lielāku ienesīgumu nekā no depozītiem un sniedz plašākas iespējas veikt papildus pirkšanas/ pārdošanas darījumus.

Līdzīgi kā iepriekšējie obligāciju laidieni, arī šis tiks iekļauts NASDAQ OMX Riga parāda vērtspapīru sarakstā, lai uzsāktu tā publisku kotēšanu un padarītu to pieejamu ieguldījumu fondiem un citiem profesionālajiem investoriem.

„Ar šo obligāciju emisiju mēs esam noslēguši bankas Otrās obligāciju piedāvājuma programmu. Programmas apjoms bija 150 miljoni latu, un tā tika izpildīta pilnībā. Kopumā pēdējā pusotra gada laikā esam veikuši jau 12 publiskās emisijas. Jau tuvākajā laikā plānojam apstiprināt jaunu obligāciju emisijas programmu, kuras ietvaros publiskos piedāvājumos emitēsim obligācijas līdz 200 miljonu latu vērtībā”, saka Ernests Bernis, ABLV Bank izpilddirektors (CEO).

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86% no bankas balsstiesīga pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbe, Baku un Taškentā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com