ABLV ieguldījumu fondu aktīvu vērtība pārsniegusi 75 miljonus EUR

Rīga, Latvija, 2013. gada 9. maijs, 14:29 / Ieguldījumi

2013. gada pirmie četri mēneši ir bijuši veiksmīgi ABLV Asset Management, IPAS, pārvaldītajiem atvērtajiem ieguldījumu fondiem un šī gada aprīļa beigās to kopējā aktīvu vērtība pārsniegusi 75 miljonus EUR robežu. Šobrīd mūsu klientiem kopumā ir pieejami 6 ieguldījumu, no kuriem 4 ir obligāciju un 2 akciju fondi.

Šī gada četru mēnešu laikā mūsu ieguldījumu fondu kopējā vērtība palielinājusies par vairāk ka 52% jeb aptuveni par 27 miljoniem EUR. Fondu vērtības pieaugumu veicināja intereses pieaugums par finanšu tirgiem un klientu vēlme arvien vairāk diversificēt savus ieguldījumu portfeļus, iekļaujot tajos arī ABLV fondus.

ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultāti uz 30.04.2013


Fonda valūta Fonda aktīvi (‘000) Aktīvu pieaugums
par 4.mēn. 2013
1 gada ienesīgums
(uz 30.04.2013)
Valsts obligāciju fondi
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund USD 28 201 43% 10,90%
ABLV Emerging Markets EUR Bond EUR 15 689 123% 10,28%
Korporatīvo obligāciju fondi
ABLV High Yield CIS USD Bond Fund USD 32 149 50% 12,50%
ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund RUB 85 612 35% 7,46%
Akciju fondi
ABLV Global USD ETF Fund USD 13 200 19% 4,99%
ABLV Global EUR ETF Fund EUR 3 482 23% 4,71%

Avots: NASDAQ OMX

Informācija par ABLV atvērto ieguldījumu fondu aktuālajiem darbības rezultātiem ir pieejama mūsu mājas lapā www.ablv.com, kā arī Baltijas biržā NASDAQ OMX.