Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD EUR 051114 un ABLV FXD USD 061114 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2013. gada 7. maijs, 13:57 / Ieguldījumi

2013. gada 7. maijā veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD EUR 051114 (ISIN LV0000801041) un ABLV FXD USD 061114 (LV0000801058) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV FXD EUR 051114 (ISIN LV0000801041):

  • Kupona periods: 05.11.2012 – 04.05.2013
  • Kupona izmaksas datums: 05.05.2013 (sakarā ar Bankas un Latvijas centrālā depozitārija svētku dienām un darba dienu pārcelšanu, kuponu faktiski izmaksāja 07.05.2013)
  • Kupona likme: 1,55% gadā

ABLV FXD USD 061114 (ISIN LV0000801058):

  • Kupona periods: 06.11.2012 – 05.05.2013
  • Kupona izmaksas datums: 06.05.2013 (sakarā ar Bankas un Latvijas centrālā depozitārija svētku dienām un darba dienu pārcelšanu, kuponu faktiski izmaksāja 07.05.2013)
  • Kupona likme: 1,45% gadā
Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.