Par garantētās atlīdzības izmaksu

Rīga, Latvija, 2022. gada 5. septembris, 15:55 / Bankas ziņas

Finanšu un kapitāla tirgus komisija un likvidējamā ABLV Bank, AS informē, ka saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma (Likums) 3. panta ceturtajā daļā noteikto, tie likvidējamās ABLV Bank, AS noguldītāji, kuriem ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību, bet nepieteiksies tās saņemšanai līdz 23.02.2023. plkst. 23.59, ar 24.02.2023. plkst. 00.00 zaudēs prasījuma tiesības pret noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu.

Līdz ar to, aicinām visus noguldītājus, kuriem ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību un kuri to nav izdarījuši līdz šim, pieteikties garantētās atlīdzības saņemšanai pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk ka līdz 23.02.2023 plkst. 23.59. Aicinājums nav attiecināms uz noguldītājiem, kuriem nav tiesību saņemt garantēto atlīdzību vai kuriem ir spēkā ierobežojumi garantētās atlīdzības saņemšanai. Atgādinām, ka garantēto atlīdzību izmaksu likvidējamās ABLV Bank, AS noguldītājiem nodrošina akciju sabiedrība “Citadele banka”. Vairāk informācijas par pieteikšanās kārtību skatīt šeit.

Tiem noguldītājiem, kuriem atbilstoši Likuma 27. panta pirmajai daļai garantētās atlīdzības izmaksa ir atlikta, tā būs pieejama piecus gadus no brīža, kad izbeigušies apstākļi, kas bija par pamatu garantētās atlīdzības izmaksas atlikšanai.

Papildus informējam, ka saskaņā ar Likuma 19. panta septīto daļu ar 24.02.2023. izbeigsies zvērinātu tiesu izpildītāju un nodokļu (nodevu) administrācijas noteiktie ierobežojumi garantētās atlīdzības izmaksai, kas bija uzlikti garantētajai atlīdzībai saistībā ar iespējamu naudas līdzekļu piedziņu. Līdz ar to, šiem noguldītājiem, sākot ar 24.02.2023. būs tiesības turpmākos piecus gadus pieteikties garantētās atlīdzības saņemšanai.