Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2022. gada jūniju

Rīga, Latvija, 2022. gada 8. jūlijs, 19:11 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2022. gada jūnija darbības pārskatu. Jūnijā turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Jūnijā tika atgūti 5,3 miljoni EUR, bet kopš likvidācijas sākuma – 1,25 miljardi EUR. Galvenie darbības pārskata dati 2022. gada 30. jūnijā:

  • kopējais aktīvu apjoms: 1,55 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 1,34 miljardi EUR;
  • kapitāls un rezerves: 184,4 miljoni EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 1,25 miljardi EUR.

Līdz jūnija beigām jau vairāk kā 15 000 Sabiedrības bijušo klientu ir atguvuši savus noguldījumus bankā. Klientiem ar konta atlikumiem līdz 100 000 EUR kopumā izmaksāts vairāk kā 452,3 miljoni EUR no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā.

Tāpat norit darbs ar kreditoriem, kuru prasījumu apjoms jūnija beigās ir 1,34 miljardi EUR. Kreditoru prasījumu izmaksas tiek veiktas tikai tad, ja pēc pārbaudes netiek konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi šādu izmaksu veikšanai. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska konsultantu komanda no Ernst&Young.

Ar pilnu 2022. gada jūnija darbības pārskatu var iepazīties šeit.