Jaunumi

Par izmaiņām pakalpojumu tarifos

Rīga, Latvija, 2016. gada 21. marts, 17:13 / Bankas ziņas

2016. gada 1. aprīlī stājas spēkā izmaiņas pakalpojumu cenrādī „Finanšu instrumentu, dārgmetālu un naudas konti”.

ABLV Private Equity Management, SIA iegādājas SIA “NR SPV”

Rīga, Latvija, 2016. gada 7. marts, 12:43 / Ieguldījumi

ABLV Bank, AS meitas sabiedrība ABLV Private Equity Management, SIA ir iegādājusies uzņēmumu SIA “NR SPV”, kļūstot par 100% tās dalībnieku. Vienlaikus ir mainīts SIA “NR SPV” nosaukums uz PEM 1, SIA.

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem februārī

Rīga, Latvija, 2016. gada 4. marts, 16:06 / Ieguldījumi

Februāris finanšu tirgos bija tikpat nervozs cik janvāris. Šķita, ka vadošo pasaules centrālo banku spēcīgie “janvāra pretuzbrukumi”, kas izpaudās solījumos nepieciešamības gadījumā pieņemt papildu mērus ekonomikas stimulēšanai, apturēja panisko izpārdošanu riskanto aktīvu tirgos, kuru izraisīja Ķīnas fondu tirgus “neadekvātā uzvedība”.

ABLV Bank pabeidza 2015. gadu ar 69,0 miljonu EUR peļņu

Rīga, Latvija, 2016. gada 29. februāris, 13:14 / Bankas ziņas

2015. gadā, konsekventi īstenojot stratēģiju, turpinājās plānveidīga bankas un pārējo ABLV grupas uzņēmumu attīstība. Pateicoties mūsu izvēlētajam biznesa modelim, uzmanīgajai risku vadībai un piesardzīgajai kredītpolitikai, visi galvenie ieplānotie rezultāti tika sasniegti. Mūsu biznesa modelī joprojām galvenais virziens ir individuāla privāto un korporatīvo klientu apkalpošana. ABLV Bank, AS ir lielākā Latvijas banka ar vietējo kapitālu un ieņem otro vietu pēc aktīvu apjoma.

Grozīti Vispārējie darījumu noteikumi

Rīga, Latvija, 2016. gada 26. februāris, 10:34 / Bankas ziņas

2016. gada 30. martā stāsies spēkā “ABLV Bank, AS, Vispārējo darījumu noteikumu” jaunā 31. versija, kurā izmaiņas skar overdraftus, maksājumus, ieguldījumu pakalpojumus un citas normas.

Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 230217 un ABLV FXD EUR 230217 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2016. gada 23. februāris, 17:32 / Bankas ziņas

2016. gada 23. februārī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 230217 (LV0000801645) un ABLV FXD EUR 230217 (LV0000801652) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV Bank veiksmīgi emitējusi kārtējās obligācijas

Rīga, Latvija, 2016. gada 22. februāris, 09:00 / Ieguldījumi

Obligāciju emisiju programmas ietvaros ABLV Bank, AS veikusi divas jaunas kupona obligāciju emisijas, kuru kopējais apjoms ir 75 miljoni USD un 20 miljoni EUR pēc nominālvērtības. Obligācijas sākotnējās izvietošanas ietvaros iegādājās vairāk par 190 investoriem.

ABLV Bank, AS dzēsusi divas kuponu obligāciju emisijas

Rīga, Latvija, 2016. gada 18. februāris, 12:35 / Ieguldījumi

2016. gada 17. februārī ABLV Bank, AS ir veikusi divu 2014. gadā emitēto parasto kuponu obligāciju ABLV FXD USD 170216 (ISIN LV0000801298) un ABLV FXD EUR 170216 (ISIN LV0000801306) dzēšanu. Obligācijas ir dzēstas pēc cenas 100% no nominālvērtības un vienlaicīgi tika veikta arī šo obligāciju pēdējā kupona izmaksa.

Pillar 2015. gads: pārmaiņu un labu darbības rezultātu gads — pārdošanas apjomi pārsniedz 18 miljonus eiro

Rīga, Latvija, 2016. gada 8. februāris, 10:45 / Bankas ziņas

2015. gads nekustamā īpašuma attīstīšanas un tirdzniecības grupai Pillar bija pārmaiņu gads, kura laikā veiktas nepieciešamās reorganizācijas jaunam darba cēlienam un būtiski samazināts pārraudzībā esošo nekustamo īpašumu skaits. Aizvadītajā gadā nekustamā īpašuma tirgū atgriezās stabilitāte un mērena izaugsme, tādēļ arī Pillar var ziņot par labiem darbības rezultātiem.

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem janvārī

Rīga, Latvija, 2016. gada 5. februāris, 17:20 / Ieguldījumi

Janvāris finanšu tirgos bija nomācošs. Šī gada sākums pasaules akciju tirgum bija viens no sliktākajiem pēdējā desmitgadē.