Grozīti Vispārējie darījumu noteikumi

Rīga, Latvija, 2016. gada 26. februāris, 10:34 / Bankas ziņas

2016. gada 30. martā stāsies spēkā “ABLV Bank, AS, Vispārējo darījumu noteikumu” jaunā 31. versija, kurā izmaiņas skar overdraftus, maksājumus, ieguldījumu pakalpojumus un citas normas.

Vispārējos darījumu noteikumos precizēta kārtība, kādā banka apstrādā klienta kontā esošo naudas līdzekļu atlikumu valūtā, kas tika izslēgta no bankas Pamatkorespondentkontu sarakstā norādītajām valūtām. Vienlaikus ir aprakstīta kartes konta tehniskā overdrafta piešķiršanas kārtība un lietošanas noteikumi, precizēta ienākumu no finanšu instrumentiem ieskaitīšanas kartība.

Tāpat aprakstīti noteikumi bankas darbībai ar ASV emitentu finanšu instrumentiem non-withholding QI statusā, par kura nodokļu priekšrocībām jau vēstījām mūsu pakalpojumu ziemas jaunumos, kā arī veikti vairāki redakcionāli labojumi.

Ar Vispārējo darījumu noteikumu jauno redakciju aicinām iepazīties mūsu tīmekļa vietnē, kā arī klientu apkalpošanas telpās.