Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 230217 un ABLV FXD EUR 230217 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2016. gada 23. februāris, 17:32 / Bankas ziņas

2016. gada 23. februārī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 230217 (LV0000801645) un ABLV FXD EUR 230217 (LV0000801652) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV FXD USD 230217 (ISIN LV0000801645):

  • Kupona periods: 23.08.2015 – 22.02.2016
  • Kupona izmaksas datums: 23.02.2016
  • Kupona likme: 2,20% gadā

ABLV FXD EUR 230217 (ISIN LV0000801652):

  • Kupona periods: 23.08.2015 – 22.02.2016
  • Kupona izmaksas datums: 23.02.2016
  • Kupona likme: 1,80% gadā

Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.