Jaunumi

ABLV Bank veikusi vienu no lielākajiem gada darījumiem tranzīta nozarē

Rīga, Latvija, 2014. gada 16. septembris, 11:11 / Bankas ziņas

Augusta beigās ar ABLV Bank dalību tika veikts darījums par Ventspils Brīvostā esošā šķidrā amonjaka pārkraušanas termināla „Ventamonjaks” kapitāla daļu pārdošanu. Tas ir viens pēdējā laika nozīmīgākajiem darījumiem tranzīta un kravu pārvadāšanas nozarē – tā summa ir 55 miljoni EUR, no kuriem 33 miljoni EUR ir ABLV Bank finansējums.

ABLV Bank par 8,1 miljonu eiro kreditē biroja ēkas iegādi Rīgā

Rīga, Latvija, 2014. gada 11. septembris, 09:18 / Bankas ziņas

Izmantojot mūsu bankas piešķirto finansējumu 8,1 miljona eiro apmērā, LNK uzņēmumu grupa par vairāk nekā 10,5 miljoniem eiro iegādājās biroju ēku J.Daliņa ielā 15.

Vispārējo darījumu noteikumu jaunā versija

Rīga, Latvija, 2014. gada 8. septembris, 15:16 / Bankas ziņas

Informējam jūs, ka 2014. gada 15. septembrī stāsies spēkā ABLV Capital Markets, IBAS, vispārējo darījumu noteikumu” aktualizētā 10. versija.

ABLV Bank emitē jaunas obligācijas

Rīga, Latvija, 2014. gada 5. septembris, 11:31 / Ieguldījumi

ABLV Bank, AS, veiks trīs jaunus obligāciju laidienus, kuri notiks Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros, un obligācijas tiks iekļautas regulētā tirgū - biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā.

Pārvaldīšanas kompānijas komentārs par ABLV atvērto ieguldījumu fondiem augustā

Rīga, Latvija, 2014. gada 3. septembris, 11:00 / Ieguldījumi

Augusta sākumā pasaules finanšu tirgus īpaši ietekmēja ģeopolitiskie faktori, kuri saistīti ar jaunu „sankciju karu” starp Rietumiem un Krieviju. Krievijas ieviestās atbildes sankcijas – pārtikas preču importa aizliegums, no kura visvairāk cieta Eiropas Savienības valstis – piespieda investorus daudz nopietnāk aizdomāties par ES ekonomikas turpmākajām perspektīvām, ievērojot jau tā īpaši neiepriecinošo vairāku valstu ekonomisko situāciju.

Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD EUR 250215 un ABLV FXD USD 250215 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2014. gada 25. augusts, 17:27 / Ieguldījumi

2014. gada 25. augustā veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD EUR 250215 (LV0000801108) un ABLV FXD USD 250215 (LV0000801116) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV Bank, AS, auditētā peļņa 2014. gada pirmajā pusgadā – 32,9 miljoni eiro

Rīga, Latvija, 2014. gada 21. augusts, 09:25 / Bankas ziņas

2014. gada pirmajā pusgadā turpinājās bankas un pārējo ABLV grupas uzņēmumu izaugsme, konsekventi īstenojot koncerna attīstības stratēģiju. Lai gan vairākos mūsu mērķa tirgos situācija bija neviennozīmīga un saspīlēta, pateicoties mūsu izvēlētajam biznesa modelim, risku vadībai un piesardzīgajai politikai plānotos rezultātus sasniegt izdevās.

Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 170216 un ABLV FXD EUR 170216 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2014. gada 18. augusts, 16:56 / Ieguldījumi

2014. gada 18. augustā veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 170216 (LV0000801298) un ABLV FXD EUR 170216 (LV0000801306) turētājiem pēc šādiem parametriem:

Pārvaldīšanas kompānijas komentārs par ABLV atvērto ieguldījumu fondiem jūlijā

Rīga, Latvija, 2014. gada 5. augusts, 13:00 / Ieguldījumi

Jūlijs pasaules akciju tirgū bija diezgan spraigs un raksturīgs ar to, ka fondu tirgu dinamika atsevišķos pasaules reģionos bija dažāda. Pietiekami stabili jutās attīstības un ASV tirgi.

Izmaiņas pakalpojumu cenrāžos

Rīga, Latvija, 2014. gada 1. augusts, 10:39 / Ieguldījumi

Šā gada 1. augustā stājas spēkā izmaiņas "Brokeru pakalpojumu” un „Finanšu instrumentu, dārgmetālu un naudas konti” cenrāžos.