ABLV Bank emitē jaunas obligācijas

Rīga, Latvija, 2014. gada 5. septembris, 11:31 / Ieguldījumi

ABLV Bank, AS, veiks trīs jaunus obligāciju laidienus, kuri notiks Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros, un obligācijas tiks iekļautas regulētā tirgū - biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā.

Emisijas tiks veiktas ar šādiem parametriem:

75 000 000 USD kupona obligāciju emisija
(emisijas nosaukums: ABLV FXD USD 281016; ISIN: LV0000801504)

Emisijas apjoms 75 000 000 USD. Obligāciju skaits 75 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 USD. Gada procentu likme ir fiksēta: 2,10% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2014. gada 28. oktobris, bet dzēšanas datums – 2016. gada 28. oktobris.

20 000 000 EUR kupona obligāciju emisija
(emisijas nosaukums: ABLV FXD EUR 281016; ISIN: LV0000801512)

Emisijas apjoms 20 000 000 EUR. Obligāciju skaits 20 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 EUR. Gada procentu likme ir fiksēta: 1,90% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2014. gada 28. oktobris, bet dzēšanas datums – 2016. gada 28. oktobris.

20 000 000 EUR diskonta obligāciju emisija subordinētā kapitāla piesaistei
(emisijas nosaukums: ABLV SUB EUR 271024; ISIN: LV0000801520)

Emisijas apjoms 20 000 000 EUR. Obligāciju skaits 200 000. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 100 EUR. Sākotnējās izvietošanas cena ir 81,8340% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2014. gada 27. oktobris, bet dzēšanas datums – 2024. gada 27. oktobris.

Subordinēto obligāciju gada procentu likme:

  • no 2014. gada 27. oktobra līdz 2019. gada 26. oktobrim fiksēta diskonta likme: 4,05%;
  • no 2019. gada 27. oktobra līdz 2023. gada 27. oktobrim fiksēta kupona likme: 6,00% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā.

Bankai ir tiesības dzēst šīs obligācijas pirms termiņa sākot ar 2019. gada 27. oktobri.

Parakstīšanās uz visām minētajām obligāciju emisijām tiks uzsākta 2014. gada 12. septembrī un ilgs līdz 2014. gada 20. oktobrim.

Ieskaitot arī dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši jau 22 publiskās obligāciju emisijas. Pašreiz biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā ir iekļautas 18 emisiju obligācijas.

Ar obligāciju emisiju noteikumiem varat iepazīties šeit:
Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts
Otrās USD obligāciju emisijas sērijas galīgie noteikumi
Otrās EUR obligāciju emisijas sērijas galīgie noteikumi
Trešās EUR subordinēto obligāciju emisijas sērijas galīgie noteikumi

ABLV Bank, AS, ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,23% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA, un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā,Almati, Dušanbē, Baku, Taškentā un Limasol.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com