Pārvaldīšanas kompānijas komentārs par ABLV atvērto ieguldījumu fondiem augustā

Rīga, Latvija, 2014. gada 3. septembris, 11:00 / Ieguldījumi

Augusta sākumā pasaules finanšu tirgus īpaši ietekmēja ģeopolitiskie faktori, kuri saistīti ar jaunu „sankciju karu” starp Rietumiem un Krieviju. Krievijas ieviestās atbildes sankcijas – pārtikas preču importa aizliegums, no kura visvairāk cieta Eiropas Savienības valstis – piespieda investorus daudz nopietnāk aizdomāties par ES ekonomikas turpmākajām perspektīvām, ievērojot jau tā īpaši neiepriecinošo vairāku valstu ekonomisko situāciju.

Savukārt Ukrainas valdības politiskie paziņojumi par iespējamu savu sankciju ieviešanu atkal atvēra jautājumu par Krievijas gāzes nepārtrauktību piegādei Eiropas patērētājiem. Uz šāda ziņu fona vairums Eiropas vadošo valstu fondu tirgi piedzīvoja pietiekami nopietnu kritumu, kas, lai arī mazākā mērā, tomēr atstāja negatīvu iespaidu uz visu pasaules akciju tirgu.

Tomēr kaislības diezgan ātri norimās un tirgus dalībnieki atkal sāka pievērst uzmanību makro un mikroekonomikai, kur situācija ir pietiekama laba un turpina pienākt signāli par turpmāku uzlabošanos. Lai arī augustā, atšķirībā no jūlija, iznākušajās vairāku pasaulē vadošo valstu makroekonomiskajās atskaitēs parādījās signāli par ekonomikas izaugsmes tempu samazināšanos, situācija mikro līmenī joprojām ir laba un par to liecina arī 2014. gada 2. ceturkšņa korporatīvo atskaišu sezonas noslēgums. Tāpat mēneša otrajā pusē notika vadošo centrālo banku vadības tikšanās Džeksonholā, kur tika arī paziņoti vadošo centrālo banku monetārās politikas plāni. Pēc šīs sapulces rezultātiem investori secināja, ka pasaules centrālo banku politika ir vērsta uz zemu likmju saglabāšanu, kas atbalstīs pasaules ekonomiku un nodrošinās tās pieaugumu. Pircēji atkal atgriezās akciju tirgū, kas noveda pie tā, ka mēneša laikā fondu tirgi ne tikai atguva mēneša sākumā ciestos zaudējumus, bet pat uzrādīja labu pieaugumu.

Akciju fondu pārvaldnieks rīkojās atbilstoši iepriekš izstrādātai stratēģijai. Kā jau mēs prognozējām, augusta korekcijai bija tehnisks raksturs. Tādēļ, izmantojot šo situāciju, fondu pārvaldnieks samazināja naudas līdzekļu daļu fondu portfeļos. Pasaules akciju tirgu fondos iepirkumi tika koncentrēti uz attīstības valstu un ASV indeksiem, kurus ģeopolitiskā spriedze Eiropā būtiski neietekmē. Tai pat laikā tika samazināta Eiropas aktīvu daļa, kas saistīts ar to spēcīgo ietekmēšanos no ģeopolitiskajiem riskiem. Industriālo fondu portfeļos tika palielināta „ciklisko” sektoru daļa, sagaidot ekonomiskā pieauguma turpināšanos. Šī brīža akciju fondu stratēģija ir „turēt”, ar iespējamiem taktiskiem risinājumiem peļņas fiksēšanai atsevišķās pozīcijās un ar mērķi veikt korekciju portfeļa struktūrā.

Globālo obligāciju tirgu augustā ietekmēja tie paši faktori, kuri ietekmēja akciju tirgu, tādēļ dinamika šajos tirgos bija līdzīga. Mēneša sākumā cenu samazināšanās un spredu paplašināšanās, cenu pieaugums un spreda samazināšanās mēneša otrajā pusē saistībā ar ģeopolitiskās spriedzes mazināšanos, kā arī ASV un Vācijas valsts ilgtermiņa obligāciju ienesīguma samazināšanās turpināšanās uz zemām inflācijas gaidām.

Vadošo valstu centrālo banku vadītāju solījumi par zemo likmju perioda saglabāšanu piespiež investorus meklēt finanšu instrumentus ar augstu ienesīgumu, kas veido pieprasījumu attīstības valstu korporatīvo un valsts obligāciju tirgos. Pie tam, ģeopolitiskie faktori tiek atvirzīti otrajā plānā. Kā savrupmāja ir Krievijas un Ukrainas emitentu obligācijas, kuras joprojām ir zem pārdevēju spiediena. Šie tirgi praktiski visu mēnesi sekoja kopējai dinamikai, tomēr strauja kara konflikta eskalācija Dienvidaustrumu Ukrainā mēneša beigās atkal izraisīja spēcīgu pārdošanas vilni un noveda pie tā, ka mēneša griezumā šie tirgus segmenti uzrādīja negatīvu ienesīgumu.

Obligāciju fondu pārvaldnieki turpina ievērot mērenu stratēģiju, kas paredz ieguldīt obligācijās ar augstu kupona ienesīgumu un ar drošu emitenta kredītprofilu.

Savukārt Krievijas eiroobligāciju tirgus uzvedību šobrīd pilnībā nosaka situācijas attīstība Ukrainā un Rietumu valstu reakcija, tādēļ prognozēt cenu dinamiku īstermiņa perspektīvā ir apgrūtinoši. Šī tirgus segmenta stratēģija ir „turēt” un turpmākās darbības tiks veiktas atbilstoši notikumu attīstībai.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com