Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 170216 un ABLV FXD EUR 170216 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2014. gada 18. augusts, 16:56 / Ieguldījumi

2014. gada 18. augustā veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 170216 (LV0000801298) un ABLV FXD EUR 170216 (LV0000801306) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV FXD USD 170216 (ISIN LV0000801298):

  • Kupona periods: 17.02.2014 – 16.08.2014
  • Kupona izmaksas datums: 17.08.2014 (sakarā ar brīvdienām, kuponu faktiski izmaksāja 18.08.2014)
  • Kupona likme: 1,975% gadā

ABLV FXD EUR 170216 (ISIN LV0000801306):

  • Kupona periods: 17.02.2014 – 16.08.2014
  • Kupona izmaksas datums: 17.08.2014 (sakarā ar brīvdienām, kuponu faktiski izmaksāja 18.08.2014)
  • Kupona likme: 1,975%годовых

Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.