Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 270219 un ABLV FXD EUR 270219 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2017. gada 28. augusts, 15:59 / Ieguldījumi

2017. gada 28. augustā veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 270219 (LV0000802239) un ABLV FXD EUR 270219 (LV0000802247) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV FXD USD 270219 (ISIN LV0000802239):

  • Kupona periods: 27.02.2017 – 26.08.2017
  • Kupona izmaksas datums: 27.08.2017 (sakarā ar brīvdienām, kuponu faktiski izmaksāja 28.08.2017)
  • Kupona likme: 2,25% gadā

ABLV FXD EUR 270219 (ISIN LV0000802247):

  • Kupona periods: 27.02.2017 – 26.08.2017
  • Kupona izmaksas datums: 27.08.2017 (sakarā ar brīvdienām, kuponu faktiski izmaksāja 28.08.2017)
  • Kupona likme: 0,75% gadā

Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.