ABLV Bank pirms termiņa dzēsīs divas subordinēto obligāciju emisijas

Rīga, Latvija, 2013. gada 23. augusts, 11:39 / Ieguldījumi

ABLV Bank, AS valde ir pieņēmusi lēmumu veikt divu 2008. gadā emitēto subordinēto obligāciju pirmstermiņa dzēšanu. 2013. gada 1. oktobrī tiks dzēstas EUR (ISIN: LV0000800712) un USD (ISIN:LV0000800720) obligācijas pēc to nominālvērtības.

Minētās subordinēto obligāciju emisijas tika veiktas 2008. gada 1. oktobrī un to apjoms bija 12,5 miljoni EUR un 20 miljoni USD. Obligācijas tika emitētas ar termiņu uz 10 gadiem. Bankai, saskaņā ar emisijas noteikumiem, ir tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa pilnā apjomā sākot ar 2013. gada 1. oktobri.

Kā tika jau ziņots, 2011. gada beigās banka uzsāka ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām. Šajā laikā esam veikuši jau 16 publiskās obligāciju emisijas, kuras iekļautas biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā. Kopumā investoru īpašumā atrodas ABLV Bank, AS obligācijas 240 miljonu latu vērtībā.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86% no bankas pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku un Taškentā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com