Pārvaldīšanas kompānijas komentārs par ABLV atvērtajiem ieguldījumu fondiem augustā

Rīga, Latvija, 2013. gada 5. septembris, 15:08 / Ieguldījumi

Augustā pasaules finanšu tirgos tika novērota diezgan augsta volatilitāte. Pēc tam, kad ASV Federālās rezerves apstiprināja savu nodomu par kvantitatīvās mīkstināšanas (QE) programmu pakāpenisku pārtraukšanu, vairums tirgus dalībnieku deva priekšroku peļņas akciju tirgos fiksēšanai.

Ievērojot augusta tipisko zemo biznesa aktivitāti, kas saistīta ar atvaļinājumiem, pārdevēji spēja izdarīt diezgan spēcīgu spiedienu uz cenām. Kā jau tas notiek visa gada garumā, visvairāk cieta attīstības valstu tirgi, tikai ar tādu atšķirību, ka vislielāko kritumu uzrādīja nevis fondu indeksi, bet vietējo valūtu kursi pret ASV dolāru un eiro – galvenokārt to valstu, kurām ir liels tekošā konta deficīts. Tas ir saistīts ar to, ka procentu likmju pieaugums parādu tirgū rada problēmas finansēt šo deficītu. Īpaši „izcēlās” Indijas rūpija, kura mēneša laikā nobruka par 8,5%. Kritums bija tik straujš, ka piespieda Indijas finanšu ministrijas oficiālos pārstāvjus aicināt citu attīstības valstu monetārās valdības izskatīt ideju par kopējām lielām valūtas intervencēm starptautiskajā tirgū.

Kā balts plankums uz kopējā fona kļuva Eiropas un Ķīnas publiskotie makroekonomiskie dati, kuri visu pirms dod cerības par to, ka, sekojot ASV, visa pasaules ekonomika beidzot iziet no krīzes. Tomēr pieaugošā ģeopolitiskā spriedze saistībā ar notikumiem Sīrijā neveicināja pircēju atgriešanos tirgū, kā rezultātā vairums fondu tirgu mēnesi noslēdza negatīvajā zonā.

Pasaules obligāciju tirgū turpinājās pakāpeniska ienesīguma pieauguma tendence. Visa tirgus dalībnieku uzmanība šobrīd ir koncentrēta uz nākamo ASV FRS sēdei (17.-18. septembrī), kurā var tikt paziņoti reāli soļi par QE programmu izbeigšanu. Ja par to, ka izbeigšana sāksies, neviens nešaubās un šis fakts jau ir atspoguļojies esošajās obligāciju cenās, tad atvērts ir jautājums par izmēriem un grafiku. Tāpat svarīgs faktors ir tas, vai FRS noteiks mērķa likmi periodam līdz 2016. gadam. Un ja jā, tad kāda tā būs. Šeit ir jāatzīmē, ka esošā Federālo rezervju politika atšķiras no iepriekšējo ekonomisko ciklu politikas. Ja iepriekš nozīme bija darbībām (likmes samazināšana vai palielināšana atkarībā no ekonomiskās situācijas attīstības), tad tagad lielāka nozīme ir solījumiem darīt to vai citu konkrētos notikumu gadījumos.

Uz šī fona aktivitāte pasaules obligāciju tirgos praktiski sastinga un vairums investoru ieņēma nogaidošu pozīciju.

Fondu pārvaldnieki ievēroja iepriekš izstrādāto stratēģiju. Atgādinām, ka akciju fondos praktiski nav ieguldījumu attīstības valstīs, jo mēs novērtējām vietējo valūtu kursu kritumu kā ļoti augstu. Lielākais īpatsvars ir attīstīto valstu indeksiem, turklāt ir maksimāli minimizēti valūtu riski kopumā. Izmantojot indeksu pieaugumu, fondu pārvaldnieks mēneša vidū pieņēma lēmumu fiksēt daļu peļņas esošajās pozīcijās ar mērķi atjaunot tās uz daudz pievilcīgākiem nosacījumiem. Šāda taktika un fondu struktūra sevi attaisnoja un ļāva uzrādīt labākus rezultātus nekā tirgus kopumā. Normalizējoties ģeopolitiskajai situācijai un noskaidrojoties FRS politikai, plānots pilnībā atjaunot iepriekš aizvērtās pozīcijas, galveno uzmanību pievērošot attīstīto valstu tirgiem.

Obligāciju fondos aktīvas darbības nenotika. Joprojām saglabājas liela naudas līdzekļu daļa, kas saistīts ar ļoti zemu likviditāti un nenoteiktību tirgū. Tomēr ir jāatzīmē, ka esošais amerikāņu parāda saistību ienesīgums jau ir pietiekami tuvu mūsu iepriekš prognozētajam līmenim, tādēļ fondu pārvaldnieks izskata iespēju samazināt naudas līdzekļu daļu tad, kad noskaidrosies FRS politika attiecībā uz QE programmu izbeigšanas tempiem.

Ar fondu darbības rezultātiem uz 2013. gada 31. augustu var iepazīties ABLV Bank mājas lapā, sadaļā „ABLV ieguldījumu fondi”.

Vispārēju informāciju par ABLV ieguldījumu fondiem un pārvaldīšanas sabiedrību ABLV Asset Management, kā arī visu papildu informāciju var atrast mūsu mājas lapā.

Vēsturiskais ienesīgums negarantē Fonda ienesīgumu nākotnē. Šim materiālam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minēto fondu apliecības.