Mainīta kupona likme obligāciju emisijai ABLV FRN USD 300714

Rīga, Latvija, 2013. gada 23. jūlijs, 13:57 / Ieguldījumi

Informācija obligāciju emisijas sērijas ABLV FRN USD 300714 (ISIN LV0000800969) turētājiem par kupona likmes maiņu.

2013. gada 23. jūlijā ir fiksēta obligāciju gada procentu likme nākamajam procentu ienākumu periodam atbilstoši ABLV Bank, AS, Otrās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektā (punktā 6.6.) un Galīgajos noteikumos noteiktajai kārtībai.

Likme ir spēkā visu nākamo procentu ienākumu periodu no 2013. gada 30. jūlija līdz 2013. gada 29. janvārim un ir noteikta 1,625% gadā. Tā veidojas no Bāzes likmes (USD Libor 6M = 0,3965%) un riska prēmijas 1,20% apmērā, noapaļojot to saskaņā ar ABLV Bank, AS, Otrās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta punktu 6.6.