Bankas ziņas

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2022. gada decembri

Rīga, Latvija, 2023. gada 10. janvāris, 15:25 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2022. gada decembra darbības pārskatu. Decembrī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Likvidējamās ABLV Bank, AS deviņu mēnešu finanšu pārskats

Rīga, Latvija, 2022. gada 14. decembris, 15:08 / Bankas ziņas

2022. gada trešajā ceturksnī likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) Likvidācijas komiteja turpināja īstenot likvidācijas procesu un sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām, nodrošinot profesionāli vadītu, caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk - FKTK) uzraudzībā.

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2022. gada novembri

Rīga, Latvija, 2022. gada 12. decembris, 08:47 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2022. gada novembra darbības pārskatu. Novembrī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Par darba laiku svētkos

Rīga, Latvija, 2022. gada 14. novembris, 14:05 / Bankas ziņas

Informējam, ka, ievērojot oficiāli noteiktās Latvijas valsts brīvdienas, likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) šā gada 18. novembrī nestrādās.

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2022. gada oktobri

Rīga, Latvija, 2022. gada 11. novembris, 09:41 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2022. gada oktobra darbības pārskatu. Oktobrī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Par izmaiņām pakalpojumu cenrādī

Rīga, Latvija, 2022. gada 1. novembris, 12:13 / Bankas ziņas

Informējam jūs, ka 2023.gada 1. janvārī stāsies spēkā izmaiņas likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk — Sabiedrība) pakalpojumu cenrādī.

Par oficiālo komunikācijas valodu / Об официальном языке коммуникации / On the official language of communication

Rīga, Latvija, 2022. gada 25. oktobris, 08:48 / Bankas ziņas

Noslēdzoties aktīvam kreditoru prasījumu apstrādes procesam un optimizējot darbības izmaksas, no 2023. gada 1. janvāra likvidējamā ABLV Bank, AS (turpmāk – Sabiedrība) oficiālo komunikāciju uzturēs tikai latviešu valodā.

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2022. gada septembri

Rīga, Latvija, 2022. gada 14. oktobris, 08:54 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2022. gada septembra darbības pārskatu. Septembrī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2022. gada augustu

Rīga, Latvija, 2022. gada 12. septembris, 17:08 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2022. gada augusta darbības pārskatu. Augustā turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Par garantētās atlīdzības izmaksu

Rīga, Latvija, 2022. gada 5. septembris, 15:55 / Bankas ziņas

Finanšu un kapitāla tirgus komisija un likvidējamā ABLV Bank, AS informē, ka saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma (Likums) 3. panta ceturtajā daļā noteikto, tie likvidējamās ABLV Bank, AS noguldītāji, kuriem ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību, bet nepieteiksies tās saņemšanai līdz 23.02.2023. plkst. 23.59, ar 24.02.2023. plkst. 00.00 zaudēs prasījuma tiesības pret noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu.