Jaunumi un apskati

ABLV Bank, AS turpinās obligāciju emisiju programmu

Rīga, Latvija, 2013. gada 13. maijs, 13:55 / Ieguldījumi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 2013. gada 9. maijā pieņēma lēmumu reģistrēt ABLV Bank, AS Trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu, nosakot, ka tā ietvaros banka ir tiesīga izteikt parāda vērtspapīru publiskos piedāvājumus 200 000 000 LVL apjomā vai šīs summas ekvivalentā EUR vai USD.

ABLV ieguldījumu fondu aktīvu vērtība pārsniegusi 75 miljonus EUR

Rīga, Latvija, 2013. gada 9. maijs, 14:29 / Ieguldījumi

2013. gada pirmie četri mēneši ir bijuši veiksmīgi ABLV Asset Management, IPAS, pārvaldītajiem atvērtajiem ieguldījumu fondiem un šī gada aprīļa beigās to kopējā aktīvu vērtība pārsniegusi 75 miljonus EUR robežu. Šobrīd mūsu klientiem kopumā ir pieejami 6 ieguldījumu, no kuriem 4 ir obligāciju un 2 akciju fondi.

Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD EUR 051114 un ABLV FXD USD 061114 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2013. gada 7. maijs, 13:57 / Ieguldījumi

2013. gada 7. maijā veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD EUR 051114 (ISIN LV0000801041) un ABLV FXD USD 061114 (LV0000801058) turētājiem pēc šādiem parametriem:

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem aprīlī

Rīga, Latvija, 2013. gada 7. maijs, 17:16 / Ieguldījumi

Aprīlī, pēc tam, kad nomierinājās kaislības saistībā ar Kipru, galvenie pasaules akciju tirgi atkal sāka dzīvot katrs savu dzīvi, bet atsevišķu valstu fondu indeksu dinamiku galvenokārt noteica iekšējie faktori.

Nodokļi Latvijā vieni no zemākajiem Eiropā

Rīga, Latvija, 2013. gada 7. maijs, 09:15 / / Jurisdikcija: ES

Saskaņā ar Eiropas Statistikas aģentūras 25. aprīlī publicēto atskaiti par nodokļu apmēriem 2011. gadā, Eiropas Savienībā vislielākais nodokļu slogs ir Dānijā un iekasēto nodokļu apjoms veido 47,7% no valsts gada produkta.

Samazināta likme finansēšanai pret ieguldījumu portfeļa ķīlu

Rīga, Latvija, 2013. gada 3. maijs, 17:10 / Ieguldījumi

Eiropas Centrālā banka pieņēma lēmumu no 2013. gada 8. maija samazināt procentu likmi eirozonā par 0,25 procentu punktiem līdz līmenim 0,50%.

ABLV Bank palielina pašu kapitālu par 11,5 miljoniem latu

Rīga, Latvija, 2013. gada 26. aprīlis, 10:50 / Bankas ziņas

Veiksmīgi noslēgusies ABLV Bank kārtējā akciju emisija, kuras ietvaros tika emitētas 6 570 parastās vārda akcijas ar balsstiesībām. Pēc šīs emisijas bankas pamatkapitālu veido 127 170 parastās akcijas ar balsstiesībām un 13 400 personāla akcijas bez balsstiesībām, jaunās emisijas akcijas veido 5,2% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla.

Par ABLV darba laiku svētku dienās

Rīga, Latvija, 2013. gada 25. aprīlis, 15:54 / Bankas ziņas

Sakarā ar oficiāli noteiktajām svētku dienām, ABLV šā gada 1. maijā nestrādās. Tāpat informējam, ka 6. maijā, neskatoties uz to, ka šī diena ir oficiāla brīvdiena Latvijā, ABLV strādās ierastā režīmā. Izņēmums ir kases operāciju pakalpojumi un individuālie seifi ABLV Bank, AS, centrālajā birojā, kuri šajā dienā nebūs pieejami.

Izmaiņas brokeru pakalpojumu cenrādī

Rīga, Latvija, 2013. gada 24. aprīlis, 14:47 / Ieguldījumi

Šā gada 2. maijā stāsies spēkā izmaiņas pakalpojumu cenrādī „Brokeru pakalpojumi”. Ir ieviesta komisija par piedalīšanos korporatīvajos pasākumos pēc klienta rīkojuma.

Tiksimies izstādē „TransRussia 2013”!

Rīga, Latvija, 2013. gada 23. aprīlis, 09:05 / Bankas ziņas

„ABLV Bank”, AS, tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad piedalās Krievijas lielākajā transporta un loģistikas izstādē „TransRussia”, kas notiek Maskavā, no 23. līdz 25. aprīlim. „TransRussia” ir pasākums, kura laikā satiekas lielāko tranzīta, ostu un loģistikas uzņēmumu pārstāvji no Krievijas un citām valstīm, un, protams, arī šo nozaru finansētāji.