ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultāti februārī

Rīga, Latvija, 2013. gada 7. marts, 11:48 / Ieguldījumi

Pasaules akciju tirgus februārī uzrādīja dažādi vērstu dinamiku. Ja janvārī tika pirkts viss un visur, tad februārī galvenie finanšu tirgi sāka dzīvot katrs savu dzīvi un atsevišķu valstu indeksu dinamiku galvenokārt ietekmēja iekšējie faktori.

Lai gan tika novērota arī kopējā centrālā tēma – spriedzes palielināšanās Eiropas Savienības un eirozonas valstīs, kas saistīts ar politisku skandālu Spānijā, Lielbritānijai atņemto austāko reitingu un negatīviem vēlēšanas rezultātiem Itālijā. Pēdējā minētā notikuma rezultātā bija skaidrs, ka izveidot stabilu valdību diezin vai izdosies, kas, savukārt, rada bažas par valsts pārvaldību tik smagā ekonomiskā situācijā.

Uz šādu notikumu fona tirgos atgriezās nervozitāte un vairāki īstermiņa spēlētāji deva priekšroku iepriekšējo mēnešu peļņas fiksēšanai. Tā rezultātā, puse no indeksiem, kuriem sekojam līdzi, mēnesi noslēdza ar palielinājumu, bet otra puse – ar samazinājumu. Pasaules akciju indekss MSCI WORLD mēnesi noslēdza pie nulles atzīmes. Kā vienmēr, visvairāk cieta visspekulatīvākie tirgi attīstības valstīs, kā rezultātā MSCI EM indekss samazinājās par 1,4%. Visticamāk, arī pasaules indekss uzrādītu mēneša negatīvu rezultātu, bet šeit situāciju „glāba” Bens Bernanke, kurš paziņoja par QE politikas turpināšanu un tas veicināja amerikāņu indeksu pieaugumu februāra pēdējās dienās un ļāva tiem sasniegt plusu zonu.

Akciju fondu pārvaldnieks turpināja veikt portfeļu restrukturizāciju ar mērķi samazināt valūtu risku. Tomēr rodoties negatīvām tendencēm akciju tirgos, tika pieņemts lēmums nesteigties ar jauniem iepirkumiem un ieņemt nogaidošu pozīciju. Mūsu prognozes par iespējamu korekciju bija pareizas, kas mums ļāva atjaunot iepriekš aizvērtās pozīcijas ar daudz pievilcīgākām cenām. Kopējais viedoklis par tirgu joprojām ir pozitīvs galvenokārt pateicoties datiem par naudas pieplūdumu akciju tirgū (pieplūdums globālajos akciju un ETF fondos janvārī bija rekordliels kopš 2006. gada decembra), tādēļ šobrīd galvenā stratēģija ir „akumulēt uz pazeminājumu”.

Attīstības valstu obligāciju tirgū turpinājās iepriekšējā mēneša tendences. Valstu obligāciju tirgus turpināja izjust spiedienu, sagaidot amerikāņu parādsaistību ienesīguma pieaugumu. Atšķirība no janvāra bija tikai tajā, ka janvārī galvenās pārdošanas bija koncentrētas uz to valstu obligācijām, kurām bija visaugstākais reitings. Savukārt februārī, uz kopējā negatīvā fona, cenu samazināšanās notika ar visu obligāciju spektru. Nevar teikt, ka tās bija agresīvas pārdošanas (izņemot Argentīnu, kur atkal atsākās tiesvedības procesi saistībā ar amerikāņu tiesas lēmumu par naudas izmaksāšanu diviem hedžfondiem, kuri atteicās no defolta parādu restrukturizāciju), bet, visticamāk, lēna cenu slīdēšana. Tomēr izteikts pircēju trūkums izraisīja tirgus samazināšanos. Nedaudz spēcīgāk cieta Austrumeiropas valstu obligācijas, kas notika pateicoties notikumiem Spānijā un Itālijā.

Atkal labu noturīgumu nodemonstrēja NVS valstu korporatīvās obligācijas, kuru cena praktiski nemainījās, kas, mūsuprāt, ir pamatots ar augstu kuponu ienesīgumu un salīdzinoši zemu durāciju, kas ļauj pietiekami mierīgi pārlaist kopējās negatīvās tendences.

Atgādinām, ka, ievērojot kopējo situāciju finanšu tirgos, mēs sagaidām zināmu cenu samazinājumu obligāciju tirgos īstermiņa, tādēļ fondu struktūrās lielāko daļu veido naudas līdzekļi. Izmantojot esošo cenu korekciju, kā arī spredu paplašināšanos visā attīstības valstu obligāciju tirgū, tika pieņemts lēmums atjaunot iepriekš aizvērtās pozīcijas, jo esošais ienesīguma līmenis, mūsuprāt, jau atrodas pievilcīgos līmeņos.

Turklāt, pēc Bena Bernankes apstiprinājuma par to, ka ASV FRS turpinās ilgi pieturēsies pie zemu likmju politikas, mēs turpmāku cenu samazināšanās potenciālu vērtējām kā diezgan ierobežotu.

Ar fondu darbības rezultātiem uz 2013. gada 28. februāri var iepazīties ABLV Bank mājas lapā sadaļā „ABLV ieguldījumu fondi”.

Vispārēju informāciju par ABLV ieguldījumu fondiem un pārvaldīšanas sabiedrību ABLV Asset Management, kā arī visu papildu informāciju var atrast mūsu mājas lapā.

Vēsturiskais ienesīgums negarantē Fonda ienesīgumu nākotnē. Šim materiālam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minēto fondu apliecības.