Izmaksātie prasījumi

Informācija sagatavota 2023.gada 30.jūnijā

Likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) kopējais saistību apjoms noguldījumu nepieejamības brīdī 2018. gada februārī bija ap 2,5 miljardiem EUR, no kuriem 480 miljoni EUR jau 2018. gada martā tika pārskaitīti Noguldījumu garantiju fondā visu garantēto atlīdzību izmaksai (1. kreditoru kārta), bet nedaudz virs 2 miljardiem EUR bija izmaksājamie līdzekļi potenciāliem kreditoriem, kas atbilst 2.-10. kreditoru kārtām un kuru skaits saskaņā ar uzskaites datiem sasniedza 3 700.

Līdz šim veiktas 16 308 saistību un kreditoru prasījumu izmaksas, kopumā izmaksājot 1,22 miljardus EUR, tai skaitā:

  • 454,6 miljoni EUR ir izmaksāti no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā 14 547 bijušiem noguldītājiem (noguldījumu apjoms līdz 100 000 EUR). Garantēto atlīdzību izmaksas sākās 2018. gada 3. martā un noslēdzās 2023. gada 23. februārī;
  • 763,4 miljoni EUR ir izmaksāti 1 761 atzītajam kreditoriem prasījumu apmierināšanas ietvaros.

Sabiedrības kopējais aktīvu apjoms ir pietiekams, lai pilnībā segtu visus kreditoru prasījumus.

Vairāk informācijas par kreditoru prasījumu izmaksas procesu pieejama šeit.