Izmaksātie prasījumi

Informācija sagatavota 2022.gada 30.jūnijā

Likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) kopējais saistību apjoms noguldījumu nepieejamības brīdī 2018. gada februārī bija ap 2,5 miljardiem EUR, no kuriem 480 miljoni EUR jau 2018. gada martā tika pārskaitīti Noguldījumu garantiju fondā visu garantēto atlīdzību izmaksai (1. kreditoru kārta), bet nedaudz virs 2 miljardiem EUR bija izmaksājamie līdzekļi potenciāliem kreditoriem, kas atbilst 2.-10. kreditoru kārtām un kuru skaits saskaņā ar uzskaites datiem sasniedza 3 700.

Līdz šim veiktas 15 699 saistību un kreditoru prasījumu izmaksas, kopumā izmaksājot 1 099 519 852 EUR, tai skaitā:

  • 452,4 miljoni EUR ir izmaksāti no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā 14 307 bijušiem noguldītājiem (noguldījumu apjoms līdz 100 000 EUR);
  • 647,1 miljons EUR ir izmaksāts 1 362 atzītajiem kreditoriem prasījumu apmierināšanas ietvaros.

Sabiedrības kopējais aktīvu apjoms ir pietiekams, lai pilnībā segtu visus kreditoru prasījumus.

Vairāk informācijas par kreditoru prasījumu izmaksas procesu pieejama šeit.