Izmaksātie prasījumi

Informācija sagatavota 2020.gada 31.decembrī

Likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) kopējais saistību apjoms noguldījumu nepieejamības brīdī 2018. gada februārī bija ap 2,5 miljardiem EUR, no kuriem 480 miljoni EUR jau 2018. gada martā tika pārskaitīti Noguldījumu garantiju fondā visu garantēto atlīdzību izmaksai (1. kreditoru kārta), bet nedaudz virs 2 miljardiem EUR bija izmaksājamie līdzekļi potenciāliem kreditoriem, kas atbilst 2.-10. kreditoru kārtām un kuru skaits saskaņā ar uzskaites datiem sasniedza 3 700.

Līdz šim veiktas 14 272 saistību un kreditoru prasījumu izmaksas, kopumā izmaksājot gandrīz pusmiljardu eiro – 498 405 668 EUR, tai skaitā:

  • 449,2 miljoni EUR ir izmaksāti no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā 14 079 bijušiem noguldītājiem (noguldījumu apjoms līdz 100 000 EUR), tai skaitā 276,4 miljoni EUR ir izmaksāti 3 120 kreditoriem ar papildu prasījumiem citās kārtās;
  • 49,3 miljoni EUR ir izmaksāti 193 atzītajiem kreditoriem prasījumu apmierināšanas ietvaros.

Sabiedrības kopējais aktīvu apjoms 31.12.2020. ir 2 267 340 000 EUR, kas ir pietiekams, lai pilnībā segtu visus kreditoru prasījumus, kuru apjoms ir 1 965 993 000 EUR.

Vairāk informācijas par kreditoru prasījumu izmaksas procesu pieejama šeit.