Ieguldījumi

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu nolikuma un prospekta grozījumiem

Rīga, Latvija, 2015. gada 6. jūlijs, 17:00 / Ieguldījumi

Informējam, ka 2015. gada 6. jūlijā stājas spēkā grozījumi ABLV Asset Management, IPAS, pārvaldīto atvērto ieguldījumu fondu ABLV Emerging Markets Bond Fund, ABLV Global Stock Index Fund, ABLV High Yield CIS Bond Fund, ABLV European Corporate EUR Bond Fund, ABLV Global Corporate USD Bond Fund, ABLV European Industry EUR Equity Fund, ABLV US Industry USD Equity Fund un ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund nolikumos un prospektos:

ABLV Bank veiksmīgi emitējusi kārtējās obligācijas

Rīga, Latvija, 2015. gada 6. jūlijs, 08:15 / Ieguldījumi

Obligāciju emisiju programmas ietvaros ABLV Bank, AS veikusi divas jaunas kupona obligāciju emisijas, kuru kopējais apjoms ir 75 miljoni USD un 20 miljoni EUR pēc nominālvērtības. Obligācijas sākotnējās izvietošanas ietvaros iegādājās attiecīgi 72 un 31 investors.

Kuponu izmaksa obligāciju emisijas ABLV SUB USD 270622 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2015. gada 29. jūnijs, 15:20 / Ieguldījumi

2015. gada 29. jūnijā veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV SUB USD 270622 (LV0000800985) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV Bank, AS, dzēš divas kuponu obligāciju emisijas

Rīga, Latvija, 2015. gada 25. jūnijs, 16:56 / Ieguldījumi

2015. gada 25. jūnijā ABLV Bank, AS, ir veikusi divu 2013. gadā emitēto parasto kuponu obligāciju ABLV FXD USD 210615 (ISIN LV0000801199) un ABLV FXD EUR 210615 (ISIN LV0000801207) dzēšanu. Obligācijas ir dzēstas pēc cenas 100% no nominālvērtības un vienlaicīgi tika veikta arī šo obligāciju pēdējā kupona izmaksa.

Sekmīgi noslēgusies ABLV Bank organizētā AmberStone Group akciju emisija

Rīga, Latvija, 2015. gada 10. jūnijs, 09:15 / Ieguldījumi

Sekmīgi noslēgusies AmberStone Group, AS akciju emisija, kuru organizēja ABLV Bank, AS. ABLV Bank sniedza atbalstu AmberStone Group kā emitentam parakstīšanās uz jaunās emisijas akcijām organizēšanā.

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem maijā

Rīga, Latvija, 2015. gada 8. jūnijs, 16:11 / Ieguldījumi

Pārvaldošā uzņēmuma ABLV Asset Management, IPAS, komentārs

Izmaiņas cenrāžos finansēšanai pret ieguldījumu portfeļa ķīlu

Rīga, Latvija, 2015. gada 19. maijs, 15:21 / Ieguldījumi

Šā gada 1. jūnijā stājas spēkā izmaiņas pakalpojumu cenrāžos “Finansēšana pret ieguldījumu portfeļa ķīlu”, “Finansēšana pret platformas Orbis Trader ABLV ieguldījumu portfeļa ķīlu” un “Speciālā finansēšana pret ieguldījumu portfeļa ķīlu”.

ABLV Bank emitē jaunas obligācijas

Rīga, Latvija, 2015. gada 15. maijs, 14:24 / Ieguldījumi

ABLV Bank, AS, veiks divus jaunus obligāciju laidienus, kuri notiks Piektās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros, un obligācijas tiks iekļautas regulētajā tirgū – biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem aprīlī

Rīga, Latvija, 2015. gada 7. maijs, 14:42 / Ieguldījumi

ABLV Asset Management pārvaldīto ieguldījumu fondu ienesīgums uz 30.04.2015:

ABLV Bank, AS, turpinās obligāciju emisiju programmu

Rīga, Latvija, 2015. gada 6. maijs, 16:28 / Ieguldījumi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2015. gada 5. maijā pieņēma lēmumu par ABLV Bank, AS, Piektās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta reģistrēšanu, nosakot, ka tā ietvaros banka ir tiesīga izteikt parāda vērtspapīru publiskos piedāvājumus 400 miljonu eiro apjomā vai šīs summas ekvivalentā USD, atbilstoši konkrētā publiskā piedāvājuma galīgajiem noteikumiem.