Sekmīgi noslēgusies ABLV Bank organizētā AmberStone Group akciju emisija

Rīga, Latvija, 2015. gada 10. jūnijs, 09:15 / Ieguldījumi

Sekmīgi noslēgusies AmberStone Group, AS akciju emisija, kuru organizēja ABLV Bank, AS. ABLV Bank sniedza atbalstu AmberStone Group kā emitentam parakstīšanās uz jaunās emisijas akcijām organizēšanā.

Akciju emisijas rezultātā AmberStone Group pamatkapitāls palielināts par 21,0 miljonu EUR, kopā sasniedzot 35,0 miljonus EUR. Emisijas mērķis bija piesaistīt papildu līdzekļus uzņēmuma attīstībai, kā arī palielināt uzņēmuma akcionāru skaitu. Pamatkapitāla palielināšanā piedalījās 95 pieteicēji — jau esošie AmberStone Group akcionāri, tai skaitā ABLV Bank, AS, kā arī trešās personas — atsevišķi bankas klienti, akcionāri un darbinieki.

AmberStone Group pamatkapitāls tika palielināts, emitējot 21 000 000 parastās dematerializētās vārda akcijas. Jaunās emisijas akcijas sākotnējas izvietošanas cena bija 1,05 EUR, tai skaitā akcijas nominālvērtība 1,00 EUR un akcijas emisijas uzcenojums 0,05 EUR. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā.

Akciju piedāvājums netika izteikts publiski, bet tika piedāvāts individuāli — ne vairāk kā 150 fiziskām / juridiskām personām katrā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, kuras nav kvalificētie ieguldītāji. Pēc emisijas beigām AmberStone Group ir 103 akcionāri.

Saskaņā ar AmberStone Group pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem, parakstīšanās uz jaunās emisijas akcijām notika trīs posmos. Pirmajos divos posmos savas pirmtiesības varēja izmantot esošie AmberStone Group akcionāri, bet trešajā posmā varēja piedalīties arī trešās personas. Jāpiebilst, ka trešajā posmā pieteikto akciju skaits 2,2 reizes pārsniedza pieejamo skaitu. Tādēļ vairums pieteikumu trešajā posmā tika apmierināti daļēji, proporcionāli lielākā apjomā apmierinot pieteikumus uz mazāku akciju skaitu.

Pēc akciju emisijas ABLV Bank pieder 24,64% AmberStone Group akciju.

AmberStone Group, AS ir holdingkompānija, kura pārvalda savus meitas uzņēmumus dažādās nozarēs. Tās galvenais ilgtermiņa finanšu mērķis ir visa holdinga vērtības pieaugums, kā arī savu meitas uzņēmumu darbības ilgtspējas un stabilitātes nodrošināšana. Akciju sabiedrība tika nodibināta 2013. gada decembrī un šobrīd AmberStone Group, AS pieder 60% Orto klīnika, SIA kapitāla daļu, kā arī 70% Vaiņode Agro Holding, SIA kapitāla daļu. Vaiņode Agro Holding ietilpst četri uzņēmumi — Vaiņodes bekons, SIA, Bio Future, SIA, Gas Stream, SIA un Vaiņodes Agro, SIA.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,25% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA, un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā un Limasolā.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com