Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu nolikuma un prospekta grozījumiem

Rīga, Latvija, 2015. gada 6. jūlijs, 17:00 / Ieguldījumi

Informējam, ka 2015. gada 6. jūlijā stājas spēkā grozījumi ABLV Asset Management, IPAS, pārvaldīto atvērto ieguldījumu fondu ABLV Emerging Markets Bond Fund, ABLV Global Stock Index Fund, ABLV High Yield CIS Bond Fund, ABLV European Corporate EUR Bond Fund, ABLV Global Corporate USD Bond Fund, ABLV European Industry EUR Equity Fund, ABLV US Industry USD Equity Fund un ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund nolikumos un prospektos:

  • veikti grozījumi saistībā ar jauna revidenta apstiprināšanu kopš 2015. gada sākuma – SIA „KPMG Baltics”;
  • fondu prospektos ir aktualizēta informācija par sabiedrības ABLV Asset Management, IPAS, reģistrēto un apmaksāto kapitālu;
  • fondu prospektos ir aktualizēti pielikumi „Fonda iepriekšējo trīs gadu darbības rezultāti”.

Papildu augstākminētajiem grozījumiem ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund apakšfondam ir nomainīts sintētiskais rādītājs.

Grozījumus ieguldījumu fondu nolikumos un prospektos reģistrējusi arī Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Ar dokumentu aktuālajām versijām var iepazīties šeit.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com