Ieguldījumi

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem septembrī

Rīga, Latvija, 2015. gada 7. oktobris, 12:01 / Ieguldījumi

Septembris neko labu investoriem neatnesa. Pēc spēcīgā augusta cenu krituma finanšu tirgos, kuru izprovocēja Ķīnas Tautas banka, tirgus stabilizējās un sāka atjaunoties, koncentrējot visu uzmanību uz kārtējo FRS sēdi.

ABLV Bank pirms termiņa dzēsīs subordinēto obligāciju emisiju

Rīga, Latvija, 2015. gada 14. septembris, 08:35 / Ieguldījumi

ABLV Bank ir pieņēmusi lēmumu veikt 2010. gadā emitēto subordinēto obligāciju pirmstermiņa dzēšanu. 2015. gada 15. septembrī tiks dzēstas USD obligācijas (ISIN: LV0000800845) pilnā apmērā pēc to nominālvērtības.

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem augustā

Rīga, Latvija, 2015. gada 4. septembris, 16:50 / Ieguldījumi

Investoriem augusts pasaules akciju tirgū bija diezgan nervozs un trauksmains. Mēneša pirmā puse nevēstīja neko sliktu, Eiropas un Ķīnas tirgu lēnām atjaunojās pēc “nosēšanās” jūlija beigās, ASV biržas indeksi palika šaurā koridorā, tuvu rekorda līmeņiem.

Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 230217 un ABLV FXD EUR 230217 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2015. gada 24. augusts, 16:56 / Ieguldījumi

2015. gada 24. augustā veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 230217 (LV0000801645) un ABLV FXD EUR 230217 (LV0000801652) turētājiem pēc šādiem parametriem:

Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 170216 un ABLV FXD EUR 170216 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2015. gada 17. augusts, 13:30 / Ieguldījumi

2015. gada 17. augustā veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 170216 (LV0000801298) un ABLV FXD EUR 170216 (LV0000801306) turētājiem pēc šādiem parametriem:

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem jūlijā

Rīga, Latvija, 2015. gada 6. augusts, 15:28 / Ieguldījumi

Jūlijā pasaules finanšu tirgus joprojām bija diezgan svārstīgs un tajā galvenokārt valdīja pozitīvas tendences. Mēneša sākumā Grieķijā notika referendums, kurā valsts pilsoņi balsoja par vai pret kreditoru prasību pieņemšanu apmaiņā pret jaunas finanšu palīdzības piešķiršanu Grieķijai.

Pillar grupas pārdošanas apjomi pirmajā pusgadā sasniedz 7,7 miljonus eiro

Rīga, Latvija, 2015. gada 20. jūlijs, 08:30 / Ieguldījumi

Pēc pirmajā ceturksnī novērotās nenoteiktības nekustamā īpašuma tirgū, otrajā ceturksnī tirgū atgriezās pozitīvas un uz izaugsmi vērstas tendences. Gada pirmajos sešos mēnešos Pillar grupa noslēgusi pārdošanas darījumus par 180 īpašumiem, kas gan ir uz pusi mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, kad uzņēmuma pārdošanas apjomi sasniedza vēsturiski lielākos apjomus.

ABLV Private Equity Fund 2010, KS ir realizējusi tai piederošo AS „Grindeks” akciju paketi

Rīga, Latvija, 2015. gada 17. jūlijs, 16:37 / Ieguldījumi

ABLV Private Equity Fund 2010, KS ir pārdevusi AmberStone Group, AS akciju sabiedrības „Grindeks” 2 172 437 publiskās emisijas akcijas, kuras veido 22,66% no uzņēmuma pamatkapitāla.

Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 080716 un ABLV FXD EUR 080716 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2015. gada 8. jūlijs, 17:42 / Ieguldījumi

2015. gada 8. jūlijā veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 080716 (LV0000801421) un ABLV FXD EUR 080716 (LV0000801439) turētājiem pēc šādiem parametriem:

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem jūnijā

Rīga, Latvija, 2015. gada 7. jūlijs, 10:44 / Ieguldījumi

Pasaules finanšu tirgus jūniju aizvadīja diezgan nervozā stāvoklī. Mēneša pirmā puse tika pavadīta gaidot ASV Federālo Rezervju Sistēmas (FRS) sēdi, pēc kuras rezultātiem bija jābūt daudz maz skaidriem signāliem par ASV procentu likmju pieauguma perspektīvām. Pastāvēja bažas, ka FRS pārstāvju retorika varētu būt diezgan stingra, tādēļ vairumā no tirgiem — gan akciju, tā arī obligāciju valdīja negatīvas tendences, kas veicināja cenu samazināšanos. Tomēr, rezultātā viss nebija nemaz tik briesmīgi. Regulatora izteicieni bija maigāki nekā gaidīts un, vēl jo vairāk, tika samazināti ilgtermiņa mērķa orientieri likmes lielumam, kas noņēma sasprindzinājumu tirgū un izraisīja cenu lēcienu.