Izmaiņas cenrāžos finansēšanai pret ieguldījumu portfeļa ķīlu

Rīga, Latvija, 2015. gada 19. maijs, 15:21 / Ieguldījumi

Šā gada 1. jūnijā stājas spēkā izmaiņas pakalpojumu cenrāžos “Finansēšana pret ieguldījumu portfeļa ķīlu”, “Finansēšana pret platformas Orbis Trader ABLV ieguldījumu portfeļa ķīlu” un “Speciālā finansēšana pret ieguldījumu portfeļa ķīlu”.

Jaunās cenrāžu versijas paredz, ja izmantojot finansēšanu mainīgā procentu likme (finansēšanai USD valūtā - Federal Funds likme, EUR valūtā - ECB refinansēšanas likme, RUB valūtā - CBR bāzes likme) samazinās zem 0,00%, kā mainīgo procentu likmi piemēro likmi 0,00% apmērā.

Ar cenrāžu aktuālo versiju jūs varat iepazīties šeit.

Papildu informāciju jūs varat saņemt pie sava privātbaņķiera, vai arī zvanot uz Klienta līniju pa tālruni +371 6777 5555.

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6777 5296
ilmars.jargans@ablv.com