Ieguldījumi

Latvijas bankas arī ir eksportētāji

2010. gada 24. augusts, 16:01 / Ieguldījumi / Leonīds Aļšanskis

Nesenā pasaules krīze un dinamika, kā dažādas valstis no tās izgāja, uzskatāmi parādīja to, cik ļoti svarīgs ir valstu eksporta potenciāls mūsdienu pasaulē ar izteiktu darba dalīšanu. Ja runājam par Latviju, tad nozīmīgu ieguldījumu eksporta potenciālā sniedz arī banku sektors.

Pasaules finanšu tirgus: 2010.gada jūlija rezultāti

2010. gada 12. augusts, 15:00 / Ieguldījumi / Leonīds Aļšanskis

Līdz ar jūlijā (un iepriekš arī jūnijā) publicētiem negatīviem makroekonomiskiem datiem, atsakusies polemika par pasaules ekonomikas iespējamo atkārtoto nonākšanu recesijā.

Pieaug AB.LV atvērto ieguldījumu fondu ienesīgums

2010. gada 2. augusts, 16:47 / Ieguldījumi

Pēc 2009. gada laikā novērotā ievērojamā cenu pieauguma pasaules finanšu tirgos, 2010. gada pirmajā pusgadā svarīgākajos fondu tirgos valdīja izteikti augsta volatilitāte, kuru radīja tirgus dalībnieku satraukums, atsevišķu Eiropas valstu parādsaistību krīze un citi faktori.

Vai pasaule dosies pa Japānas ceļu?

2010. gada 20. jūlijs, 15:47 / Ieguldījumi / Leonīds Aļšanskis

Pēc 2007.-2009. g. pasaules finanšu ekonomiskās krīzes beigām pasaulē ir vērojama aktīvas ekonomikas izaugsmes atjaunošanās. Taču daži nopietni analītiķi prognozē pasaules ekonomikas atkārtotu nonākšanu recesijā un pat ilgstošu stagnāciju pēc Japānas scenārija.

Pasaules finanšu tirgus: 2010.gada jūnija rezultāti

2010. gada 8. jūlijs, 10:21 / Ieguldījumi / Leonīds Aļšanskis

Jūnijā publicētie makroekonomiskie dati norādīja uz pasaules ekonomikas pieauguma turpināšanos ātriem tempiem, daudz lielākiem, nekā tie, kas bija publicēti gada sākumā.

Vai var ticēt kredītu reitingiem?

2010. gada 21. jūnijs, 13:43 / Ieguldījumi / Leonīds Aļšanskis

Reitingu aģentūru bezspēcība, sākoties pasaules finanšu krīzei un „neskaidra” rīcība parādu krīzes laikā Grieķijā, visai asi nostādīja jautājumu par reitingu piešķiršanas sistēmas drošību.

Eirozonas miglainās perspektīvas

2010. gada 8. jūnijs, 16:42 / Ieguldījumi / Leonīds Aļšanskis

Neraugoties uz parādu krīzi Eirozonā un strīdiem par Eiropas vienotās valūtas likteni, Latvijai iestāšanās šajā monetārā savienībā joprojām ir pievilcīga. To paveicot, valsts paaugstinās savas ekonomikas stabilitāti un pievilcību ārvalstu investoru acīs — faktiski uz daudz spēcīgāku valūtas alianses dalībnieku rēķina.

Pasaules finanšu tirgus: 2010.gada maija rezultāti

2010. gada 8. jūnijs, 14:50 / Ieguldījumi / Leonīds Aļšanskis

Pēdējais 2010. gada pavasara mēnesis iezīmējās ar parādu krīzes mazināšanos
Eirozonā un pasaules varu aktīvām darbībām tirgus spekulantu “savaldīšanai”.

Grieķija kā Eirozonas un pasaules iekārtas problēmu spogulis

2010. gada 13. maijs, 11:19 / Ieguldījumi / Leonīds Aļšanskis

Pēdējos mēnešos izcēlusies krīze saistībā ar Grieķijas parādiem spilgti izgaismojusi Eiropas Savienības privātās un visas mūsdienu finanšu-ekonomiskās sistēmas kopējās problēmas.

Pasaules finanšu tirgus: 2010.gada aprīļa rezultāti

2010. gada 7. maijs, 12:55 / Ieguldījumi / Leonīds Aļšanskis

Lielākā daļa aprīļa mēneša datu liecināja par to, ka pasaules finanšu-ekonomiskā sistēma turpina atveseļoties, neskatoties uz situācijas ap parādu problēmām krasu saasināšanos virknei Eirozonas valstu.