Pieaug AB.LV atvērto ieguldījumu fondu ienesīgums

2010. gada 2. augusts, 16:47 / Ieguldījumi

Pēc 2009. gada laikā novērotā ievērojamā cenu pieauguma pasaules finanšu tirgos, 2010. gada pirmajā pusgadā svarīgākajos fondu tirgos valdīja izteikti augsta volatilitāte, kuru radīja tirgus dalībnieku satraukums, atsevišķu Eiropas valstu parādsaistību krīze un citi faktori.

Ievērojot piesardzības un visu risku izvērtēšanas stratēģiju, Aizkraukles bankas meitas uzņēmuma „AB.LV Asset Management” pārvaldītie atvērtie ieguldījumu fondi arī 2010. gadā turpina uzrādīt ienesīguma pieaugumu, un to daļu vērtības jau pārsniegušas pirmskrīzes līmeņus.

„Ilgtermiņa perspektīvā mūsu skatījums uz tirgu joprojām ir pozitīvs, bet tajā pašā laikā mēs neizslēdzam iespējamību, ka kādu laiku turpināsies augstas volatilitātes un nervozitātes periods. Īstermiņa perspektīvā ir diezgan ticams, ka korekcijas vai konsolidācijas periods turpināsies vēl dažus nākamos mēnešus un pēc tam akciju tirgos izveidosies jauns pieauguma vilnis. Tādējādi ieguldījumu fondi, it īpaši šobrīd, ir kļuvuši par ļoti labu investīciju alternatīvu tradicionālajiem banku depozītu noguldījumiem, kuru procentu likmes ir zemas,” uzskata „AB.LV Asset Management” valdes priekšsēdētājs Leonīds Kiļs.

Atvērtais obligāciju ieguldījumu fonds „AB.LV High Yield CIS Bond Fund” no visiem „AB.LV Asset Management” pārvaldītajiem fondiem šogad uzrādījis visaugstāko ienesīgumu. Tā 6 mēnešu ienesīgums šā gada 30. jūnijā bija 6.92%, bet 1 gada ienesīgums — 34.9% Fonda daļas vērtība no 10.85 USD gada sākumā pieaugusi līdz 11.75 USD 30. jūnijā. Fonda līdzekļus galvenokārt iegulda NVS valstu korporāciju un finanšu institūciju parāda vērtspapīros.

"AB.LV HIGH YIELD CIS BOND FUND" fonda daļas vērtības dinamika (USD)

Arī otra obligāciju fonda „AB.LV Emerging Markets Bond Funds” ienesīgums ir augsts. Šim fondam ir divi apakšfondi USD un EUR valūtās, un to 6 mēnešu ienesīgums 30.jūnijā attiecīgi bija 4.65% un 3.2%, bet 1 gada ienesīgums — 21.1% un 19.89%. Fonda „AB.LV Emerging Markets Bond Fund” līdzekļus iegulda parāda vērtspapīros, kuru saistību izpildi garantē valstis. Tādējādi, investoriem ir iespēja saņemt pietiekami pievilcīgu ienesīgumu, ieguldot līdzekļus ar salīdzinoši mērenu risku.

"AB.LV EMERGING MARKETS USD BOND FUND" fonda daļas vērtības dinamika (USD)

"AB.LV EMERGING MARKETS EUR BOND FUND" fonda daļas vērtības dinamika (EUR)

Labus rādītājus sasniedzis arī trešais „AB.LV Asset Management” pārvaldītais ieguldījumu fonds — akciju fondam „AB.LV Global ETF Fund”. Arī šim fondam ir divas valūtas — USD un EUR. Fonda 1 gada ienesīgums valūtās attiecīgi bija 17.99% un 23.60%. Fonda līdzekļi tiek ieguldīti dažādos tirgus, galvenokārt ar ETF (biržās tirgotie indeksu fondi) palīdzību, kas atspoguļo svarīgāko fondu tirgu dinamiku izvēlētajās valstīs.

Papildus informācija:

Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
+371 6700 2296
ilmars.jargans@ab.lv