ABLV ieguldījumu fondi

Līdzekļu pārvaldīšanu veic mūsu meitas sabiedrība ABLV Asset Management, IPAS. 

Ieguldījumu fondu ienesīgums uz 30.06.2019

ISIN Kopš 2019.gada sākuma 2018. gads 2017. gads 2016. gads kopš izveides brīža (gada izteiksmē)
Valsts obligāciju fondi
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund LV0000400315 8,88% -4,23% 8,92% 6,99% 4,94%
ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund LV0000400349 6,75% -4,26% 9,28% 8,96% 4,36%
Korporatīvo obligāciju fondi
ABLV High Yield CIS USD Bond Fund LV0000400331 8,29% -4,00% 5,53% 10,36% 5,14%
ABLV Global Corporate USD Bond Fund LV0000400802 8,36% -4,19% 3,29% 9,32% 2,77%
ABLV European Corporate EUR Bond Fund LV0000400810 3,49% -6,98% 2,92% 9,14% 2,70%
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund LV0000400935 7,94% -4,18% 7,51% 10,23% 5,56%
Kopējā ienesīguma fonds
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund LV0000400919 9,31% -6,42% 8,03% 3,80% 1,47%
Akciju fondi
ABLV Global USD Stock Index Fund LV0000400323 14,36% -11,61% 15,38% -5,24% 1,47%
ABLV Global EUR Stock Index Fund LV0000400356 13,25% -12,64% 10,22% -4,40% 0,03%
ABLV US Industry USD Equity Fund LV0000400836 17,76% -8,85% 14,01% -0,27% 5,25%
ABLV European Industry EUR Equity Fund LV0000400844 15,23% -14,08% 6,96% -2,78% 1,91%

Atvērto ieguldījumu fondu pārskati ir pieejami šeit. Publiskā informācija par fondiem ir pieejama Nasdaq Riga biržā.

Pievēršam uzmanību

Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgo fonda ienesīgumu nākotnē. Šim materiālam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minēto fondu ieguldījumu apliecības.

Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus likvidējamai ABLV Bank, AS, šobrīd ir apturētas ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību pirkšanas un pārdošanas operācijas.

2018. gada 22. maijā ieguldījumu pārvaldītājs ABLV Asset Management, IPAS ir noslēdzis līgumu ar AS “Baltic International Bank”, saskaņā ar kuru ABLV Asset Management, IPAS turpina pārvaldīt ieguldījumu fondus, savukārt AS “Baltic International Bank” būs jaunā fondu turētājbanka. Līgums stāsies spēkā pilnā apmērā pēc visu fondu aktīvu pārvešanas uz jaunās turētājbankas kontiem.

2018. gada 5. novembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir reģistrējusi grozījumus ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu prospektos, nolikumos un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā, kas saistīti ar AS “Baltic International Bank” izvēli par ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu turētājbanku.

Pēc līguma stāšanās spēkā pilnā apjomā un attiecīgi pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijā reģistrētu grozījumu fondu normatīvajos dokumentos stāšanas spēkā ABLV Asset Management, IPAS fondu pārvaldības darbība tiks atsākta ierastajā režīmā, kā rezultātā tiks atjaunota arī iespēja ieguldītājiem pirkt un pārdot fondu ieguldījumu apliecības.

Par lēmuma atjaunot fondu ieguldījumu apliecību pirkšanu un pārdošanu pieņemšanu ieguldītāji tiks informēti nekavējoties.