Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 261017 un ABLV FXD EUR 261017 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2016. gada 26. aprīlis, 16:56 / Ieguldījumi

2016. gada 26. aprīlī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 261017 (LV0000801850) un ABLV FXD EUR 261017 (LV0000801868) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV FXD USD 261017 (ISIN LV0000801850):

  • Kupona periods: 26.10.2015 – 25.04.2016
  • Kupona izmaksas datums: 26.04.2016
  • Kupona likme: 1,65% gadā

ABLV FXD EUR 261017 (ISIN LV0000801868):

  • Kupona periods: 26.10.2015 – 25.04.2016
  • Kupona izmaksas datums: 26.04.2016
  • Kupona likme: 0,80% gadā

Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.