Kuponu izmaksa obligāciju emisijas ABLV SUB USD 231023 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2016. gada 25. aprīlis, 17:06 / Ieguldījumi

2016. gada 25. aprīlī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB USD 231023 (ISIN LV0000801223) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV SUB USD 231023 (ISIN LV0000801223):

  • Kupona periods: 23.10.2015-22.04.2016
  • Kupona izmaksas datums: 23.04.2016 (sakarā ar brīvdienām, kuponu faktiski izmaksāja 25.04.2016)
  • Kupona likme: 4,25% gadā

Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.