Sestā ABLV Bank obligāciju emisiju programma

Rīga, Latvija, 2016. gada 29. aprīlis, 14:31 / Ieguldījumi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2016. gada 26. aprīlī pieņēma lēmumu par ABLV Bank, AS, Sestās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta reģistrēšanu, nosakot, ka tā ietvaros banka ir tiesīga izteikt parāda vērtspapīru publiskos piedāvājumus 400 miljonu EUR apjomā vai šīs summas ekvivalentā USD, atbilstoši konkrētā publiskā piedāvājuma galīgajiem noteikumiem.

Saskaņā ar Sestās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu, ABLV Bank var emitēt gan parastās, gan subordinētās obligācijas. Programmas darbības termiņš ir 12 mēneši. Par konkrētām obligāciju emisijām, kuras tiks veiktas šīs programmas ietvaros, ziņosim atsevišķi, pēc attiecīgu lēmumu pieņemšanas. Tāpat kā līdzšinējās, arī jauno emisiju obligācijas plānojam iekļaut biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā, lai uzsāktu to publisku kotēšanu un padarītu tos pieejamus ieguldījumu fondiem un citiem profesionālajiem investoriem.

Publiskās obligāciju emisijas mēs uzsākām 2011. gadā. Obligāciju emisijas tiek īstenotas, ievērojot bankas stratēģiskos mērķus — piesaistīt pietiekamus un ilglaicīgi pieejamus finanšu resursus.

Ieskaitot arī dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 34 publiskās obligāciju emisijas. Šobrīd biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā ir iekļautas 21 emisijas obligācijas.

Ar Sestās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu var iepazīties šeit:
ABLV Bank Sestās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts
pdf, 482 Kb

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,25% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; ABLV Advisory Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.
Ilmārs Jargans
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
ABLV Bank, AS
Tel.: +371 6777 5296
e-mail: ilmars.jargans@ablv.com